Με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο 2019.

Ειδικότερα, , οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 282.181, ενώ οι αποχωρήσεις σε 171.286 (θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 110.895 θέσεις εργασίας). Από τις 171.286 συνολικά αποχωρήσεις, οι 78.282 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.004 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Απρίλιος 2019 και Απρίλιος 2018, προκύπτει θετική επίδοση κατά 10.649 επιπλέον θέσεων εργασίας για τον Απρίλιο 2019 (θετικό ισοζύγιο 110.895 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (100.246) τον Απρίλιο του 2018. Σημειώνεται ότι ο Απρίλιος 2019 είναι ο τρίτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 806.589 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 646.814, εκ των οποίων οι 371.512 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 275.302 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του έτους 2019 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 159.775 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου τετραμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.