Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκύπτει ότι τον Αύγουστο 2019 δημιουργήθηκαν 3.111 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των απολύσεων και των αποχωρήσεων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2019 αναφέρουν ότι οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 195.425 και οι αποχωρήσεις σε 192.314. Από τις αποχωρήσεις, οι 91.936 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 100.378 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει ότι το ποσοστό των νέων προσλήψεων για το μήνα Αύγουστο με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ανήλθε στο 56,91%, ενώ με συμβάσεις πλήρους εργασίας στο 43,91%.

Για το σύνολο του οκταμήνου, δηλαδή για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2019, οι προσλήψεις με μερική απασχόληση ανήλθαν στο 52,71% του συνόλου των νέων προσλήψεων, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις πλήρους εργασίας στις νέες προσλήψεις περιορίστηκαν στο 47,29%. Τέλος, συγκρίνοντας τους δύο μήνες, Αύγουστος 2019 και Αύγουστος 2018, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 10.859 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2019 έναντι αρνητικού ισοζυγίου (7.748) τον Αύγουστο του 2018 και η επίδοση αυτή βασίζεται, κυρίως, στις νέες αναγγελίες πρόσληψης που είναι περισσότερες του περσινού Αυγούστου κατά 8.265 προσλήψεις.