Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς σημειώνεται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 27.840 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Φεβρουαρίου 2019, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 165.110, ενώ οι αποχωρήσεις σε 137.270. Από τις 137.270 συνολικά αποχωρήσεις, οι 56.747 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 80.523 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Φεβρουάριος 2019 και Φεβρουάριος 2018, προκύπτει θετική επίδοση κατά 11.212 νέες θέσεις εργασίας, για τον Φεβρουάριο 2019 (θετικό ισοζύγιο 27.840 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (16.628) τον Φεβρουάριο του 2018.

Επισημαίνεται επίσης ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Φεβρουαρίου καταγράφεται θετική,  για  έκτη συνεχή χρονιά και αποτελεί την υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Φεβρουαρίου από το 2001 μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 322.251 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 316.744, εκ των οποίων οι 187.584 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 129.160 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου διμήνου του έτους 2019 διαμορφώνεται στις +5.507 θέσεις εργασίας, αποτελώντας την τρίτη υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου Α’ διμήνου, από το 2001 μέχρι σήμερα.