Θετικό εμφανίζεται το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιούλιο του 2020 με 67.911 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 306.808 και οι αποχωρήσεις σε 238.897, εκ των οποίων οι 87.824 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.073 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επιπροσθέτως, από τη σύγκριση των στοιχείων με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 82.602 περισσότερες θέσεις εργασίας για τον Ιούλιο 2020 (+67.911 θέσεις) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-14.691 θέσεις) τον Ιούλιο του 2019, αποτελώντας την υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου για τον Ιούλιο από το 2001.

Τέλος, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.157.209 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.045.904, εκ των οποίων οι 609.438 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 436.466 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης για το πρώτο επτάμηνο του έτους 2020 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 111.305 νέες θέσεις εργασίας.