Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το ισοζύγιο για τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αφού σημειώθηκε αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 5.015, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Συγκεκριμένα, το μηνιαίο ισοζύγιο για τον Ιανουάριο του 2020 (προσλήψεις-αποχωρήσεις) είναι αρνητικό κατά 17.318, με τις συνολικές αναγγελίες πρόσληψης να ανέρχονται σε 177.632 και τις συνολικές αποχωρήσεις σε 194.950, εκ των οποίων οι 79.496 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 115.454 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επιπλέον, σε σχέση με τα στοιχεία του Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αυξητική τάση, μιας και τον πρώτο μήνα του 2019 οι συνολικές αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 και οι συνολικές αποχωρήσεις σε 179.474, με το ισοζύγιο να ήταν αρνητικό κατά 22.333 θέσεις εργασίας.