Θετικό είναι το πρόσημο στο ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ΠΣ Εργάνη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Φεβρουαρίου 2020, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.602 και οι αποχωρήσεις σε 158.735, εκ των οποίων οι 63.654 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 95.081 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επιπροσθέτως, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 2.973 λιγότερες θέσεις εργασίας, για τον φετινό Φεβρουάριο (θετικό ισοζύγιο 24.867 θέσεων εργασίας) εν συγκρίσει με το θετικό ισοζύγιο (27.840) του Φεβρουαρίου του 2019.

Εντούτοις, συνολικά για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 361.234 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 353.685, από τις οποίες οι 210.535 ήταν απόρροια καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 143.150 αφορούσαν οικειοθελείς αποχωρήσεις.