Τα επαγγέλματα που μέχρι το 2030 αναμένεται να είναι πολύ δημοφιλή στον κόσμο του metaverse καταγράφει ο όμιλος Adecco. Βασικό συμπέρασμα της σχετικής μελέτης είναι το γεγονός ότι η άνοδος του metaverse θα αναδιαμορφώσει πολλές από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ενώ θα δημιουργήσει και πολλές νέες. Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα προκύψει από την εξάπλωση του metaverse και την αξιοποίηση των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, είναι ότι επαγγέλματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν φυσική παρουσία για να εκτελεστούν – όπως η εξυπηρέτηση πελατών, εφεξής θα γίνονται εξ αποστάσεως.

«Η μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που βιώνουμε στις μέρες μας, και η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ως αποτέλεσμα, πολλά επαγγέλματα που σήμερα δεν σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία, στο άμεσο μέλλον να χρειαστεί να “ψηφιοποιηθούν”. Ταυτόχρονα, η επερχόμενη άνοδος του metaverse, θα δημιουργήσει έναν νέο κόσμο, με πολλά περιθώρια επαγγελματικής αξιοποίησης και πολλές νέες ευκαιρίες για όσους επιχειρήσουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν.

Οι δυνατότητες που προσφέρει το νέο εικονικό περιβάλλον του metaverse για επαγγελματική σταδιοδρομία είναι μεγάλες και τα περιθώρια εξέλιξης για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος είναι πολλά» επισημαίνει μεταξύ άλλων η Adecco. Σύμφωνα με τον όμιλο, τα επαγγέλματα αυτά είναι τα εξής: Avatar σχεδιαστές μόδας, Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, Ψηφιακοί Γιατροί, Αρχιτέκτονες στο metaverse, Διοργανωτές εκδηλώσεων στο metaverse, Ερευνητές, Κατασκευαστής οικοσυστήματος, Υπεύθυνος Ασφαλείας, Σχεδιαστής εξοπλισμού για το metaverse, Κατασκευαστής «εικονικού κόσμου», Ad-blockers.

Ο  Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σε λίγα χρόνια από τώρα, η εικονική πραγματικότητα θα σχετίζεται με εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Το metaverse φαίνεται έτοιμο να αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας σε βασικούς τομείς που αφορούν στον τρόπο ομαδικής συνεργασίας, στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και στην επιτάχυνση της μάθησης και της απόκτησης δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω εικονικής πραγματικότητας.

Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται μέσω του metaverse και επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο με την πανδημία, προκαλεί μια μεταστροφή της οικονομίας σε εντελώς νέες επιχειρήσεις και εργασιακούς ρόλους».