Η Randstad Hellas κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Από το 2010 και για κάθε τρίμηνο διεξάγει σε τριμηνιαία βάση την έρευνα Workmonitor με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις που παρουσιάζονται στην τοπική αγορά εργασίας.

Η έρευνα Workmonitor, που πραγματοποιήθηκε για το β’ τρίμηνο του 2012, εξετάζει την απόδοση των εργοδοτών, τη δέσμευση των εργαζομένων, τις ανθρώπινες σχέσεις, την ικανοποίηση και την κινητικότητα στον εργασιακό χώρο, καθώς και το επίπεδο της προσωπικής παρακίνησης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 42% των ερωτηθέντων σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων βρίσκονται υπό πίεση. Αυτή ακριβώς είναι και η άποψη των εργαζομένων στην Ελλάδα οι οποίοι σε ποσοστό 65% έχουν την ίδια άποψη, όπως επίσης και στην Ουγγαρία (67%), την Τσεχία (64%) και την Ισπανία (60%).

Για να αποτραπεί μια πιθανή μείωση προσωπικού, το 36% των εργαζόμενων σε παγκόσμια κλίμακα δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να αποδεχτεί μια σχετική μείωση του μισθού του. Το μέγεθος του συμβιβασμού που οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η εταιρεία τους. Στην Ελλάδα περισσότεροι από τους μισούς (55%) εργαζομένους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θα ήταν πρόθυμοι να αποδεχτούν μια μείωση του μισθού τους για να αποτραπεί μια πιθανή μείωση προσωπικού, καθώς και για να διασφαλίσουν τη δική τους εργασία.

Η Ισπανία (57%), η Ιταλία (55%) και η Ινδία (71%) αποτελούν επίσης χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι θα συνέβαλαν μειώνοντας τις αποδοχές τους, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, από το σύνολο των ερωτηθέντων εργαζομένων στην Αμερική, μόλις το 22% θα ήταν πρόθυμο να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση.

Στην ερώτηση σχετικά με τη σημαντικότητα της προσωπικής ανάπτυξης στο χώρο εργασίας, τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν ότι το 42% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα αποφάσιζε να παραιτηθεί από την εργασία τους σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε περιθώριο προσωπικής ανάπτυξης. Η Κίνα (84%) και η Ινδία (81%) παρουσίασαν στο συγκεκριμένο ερώτημα τα υψηλότερα ποσοστά.

Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η προσωπική ανάπτυξη δεν αποτελεί λόγο για παραίτηση από την εργασία τους, καθώς μόνο το 24% δήλωσε ότι θα άφηνε την εργασία του εξαιτίας της προσωπικής ανάπτυξης.

Εργασία για βιοποριστικούς λόγους
Κατά μέσο όρο το 82% των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο συμφωνεί στο ότι κυρίως εργάζεται για να ζει και όχι ότι ζει για να εργάζεται. Το 89% των Ελλήνων εργαζομένων συμφωνεί επίσης με αυτή τη δήλωση. Μόνο στο Λουξεμβούργο οι ερωτηθέντες εμφανίζονται πιο παρακινημένοι από την εργασία τους, με μόλις 23% να δηλώνουν ότι εργάζονται για να ζούν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 58% από το σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο σημαντική από ένα καλό μισθό και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Σουηδία (75%), η Νορβηγία (79%) και η Δανία (82%). Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα οι υψηλές απολαβές αποτελούν πολύ σημαντικότερο κίνητρο και μόλις το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο καταλυτικός παράγοντας.


Ανθρώπινες σχέσεις στον εργασιακό χώρο
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 60% των εργαζομένων δήλωσε ότι η εργασία σε ένα περιβάλλον με ευχάριστους συναδέλφους είναι πιο σημαντική από έναν υψηλό μισθό. Στην Ελλάδα το ποσοστό στο αντίστοιχο ερώτημα έφτασε στα ίδια επίπεδα (61%). Το 71% των συμμετεχόντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι διατηρεί επαφή με συναδέλφους του και εκτός των ωρών εργασίας και περισσότεροι από τους τρεις στους τέσσερις (77%) έχουν στενές σχέσεις με κάποιους από τους συναδέλφους τους.

Παράλληλα, το 48% των Ελλήνων πιστεύει ότι πλέον εξαιτίας της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα για επικοινωνία με τους συναδέλφους τους εκτός των ωρών εργασίας. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 50% δήλωσαν ότι ανά διαστήματα υπάρχει σύναψη σχέσεων στην εργασία τους, ενώ το 76% πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες σχέσεις δεν είναι απαραίτητα προβληματικές.

Επίσης, λίγο παραπάνω από τους μισούς Έλληνες εργαζόμενους θεωρούν ότι στην περίπτωση που προκύψει σχέση μεταξύ δύο συναδέλφων, τότε ένας από τους δύο θα πρέπει να μεταφερθεί σε διαφορετικό τμήμα και μόνο το 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο ένας από τους δύο θα πρέπει να παραιτηθεί από την εργασία του.

Αυτοπεποίθηση για εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε
Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρουσιάζει σχετική μείωση από τρίμηνο σε τρίμηνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 35,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα καταφέρει να βρει μία ανάλογη εργασία, εντός των επόμενων έξι μηνών, ενώ το α’ τρίμηνο του 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχονταν στο 39,5%.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι που παρουσίασαν το χαμηλότερο ποσοστό αυτοπεποίθησης είναι κυρίως χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι σε ποσοστό 25,9% θεωρούν ότι θα βρουν μια νέα εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο μόρφωσης παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοπεποίθησης για την εύρεση νέας εργασίας μέσα στους επόμενους έξι μήνες σε ποσοστό 43,4%.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για το β’ τρίμηνο του 2012, περίπου οι μισοί (49,8%) φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους, ποσοστό το οποίο παρουσίασε αύξηση 2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012. Γενικότερα οι γυναίκες στην Ελλάδα παρουσίασαν το υψηλότερο ποσοστό, με το 54,2% να δηλώνει το φόβο του για την απώλεια της εργασίας του σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%.

Ο Δείκτης Κινητικότητας παρουσίασε μείωση
Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα των εργαζομένων να αλλάξουν εργασία σε χρονικό ορίζοντα 6 μηνών. Η ετοιμότητα του ατόμου βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή του ικανοποίηση, το φόβο για ενδεχόμενη απόλυσή του, την ανάγκη του για νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρει νέα εργασία.

Ο δείκτης κινητικότητας για το β’ τρίμηνο του 2012 έφτασε τις 101 μονάδες και σημείωσε μείωση σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2011, που ήταν στις 100 μονάδες. Στην Ελλάδα το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα άλλαξε εργασία τους τελευταίους έξι μήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μερικοί από τους λόγους που ξεχωρίζουν σχετικά με την αλλαγή εργασίας είναι οι: καλύτερες συνθήκες εργασίας (38%), προσωπική επιθυμία για αλλαγή εργοδότη (29%), δυσαρέσκεια με τον παρόντα εργοδότη (29%) και οργανωτικές μεταβολές (23%).

Εργασιακή Ικανοποίηση
Στην τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 54% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο με την εργασία του, ποσοστό το οποίο μειώθηκε κατά 4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012. Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα, η ηλιακή ομάδα 18 – 24 ετών παρουσίασε την υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση η οποία έφτασε το 50%. Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα το 50% των γυναικών και το 57% των ανδρών δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους.

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor
Η έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος του δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το β’ τρίμηνο του 2012 διεξήχθη από τις 20 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Άννα Σύκαλου – Σεφτελή
Marketing & Communications Manager
Randstad Hellas SA
T: 210 6770523
E: [email protected]
S: www.randstad.gr