Ο μέσος όρος εργασιακού βίου, δηλαδή το πόσα χρόνια αναμένεται να δουλέψουν οι Ευρωπαίοι άνω των 15 ετών, στην Ευρώπη κυμαίνεται στα 36,2 έτη, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, παρουσιάζοντας αύξηση κατά τρεις μήνες σε σχέση με το 2017 και κατά 3,3 έτη σε σχέση με το 2000.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εργασιακό βίο στην Ευρώπη έχουν οι νέοι Σουηδοί, οι οποίοι αναμένεται να δουλέψουν 41,9 χρόνια ενώ ακολουθούν οι Ελβετοί (42,7) και οι Ολλανδοί (40,2). Στο άλλο άκρο, βρίσκονται οι χώρες του νότου με τους Ιταλούς να έχουν το μικρότερο εργασιακό βίο συνολικής διάρκειας 31,8 ετών, με τους Έλληνες εργαζομένους να βρίσκονται λίγο πιο πάνω με εργασιακό βίο 32,9 ετών. Επισημαίνεται, τέλος, ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και στον εργασιακό βίο ανάμεσα στα δύο φύλα με τους άνδρες να εργάζονται κατά μέσο όρο 38,6 έτη και τις γυναίκες 33,7 έτη.