Απαισιοδοξία, αβεβαιότητα και ανασφάλεια σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας είναι τα συναισθήματα όχι μόνο των ανέργων αλλά και όσων εργάζονται, σε όλο το διάστημα της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Μόλις ένας στους τέσσερις εργαζόμενους δηλώνει αισιόδοξος για την εταιρεία του και διαπιστώνει σταθερότητα στη λειτουργία της ενώ δύο στους δέκα τονίζουν τη δυσαρέσκεια και το άσχημο κλίμα που επικρατεί στην εργασία.

Αυτά είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα της πανελλήνιας έρευνας για την αγορά εργασίας που διεξήγαγε η εταιρεία Επιλογής Προσωπικού και Εκπαίδευσης ΑΝΑΔΕΙΞΗ την περίοδο του καλοκαιριού (Ιούλιος-Αύγουστος). Ο στόχος της έρευνας ήταν να παρουσιάσει ποιες είναι οι σημερινές συνθήκες εργασίας και πώς αυτές επηρεάζουν τους ανέργους και τους εργαζόμενους σε όλο το διάστημα της οικονομικής κρίσης.

Τα συμπεράσματα της έρευνας προέκυψαν από τη συμπλήρωση δύο τύπων ερωτηματολογίων που απευθύνονταν σε άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και σε εργαζόμενους. Συνολικά απάντησαν 1.720 άτομα εκ των οποίων οι 1.080 ήταν εργαζόμενοι και οι 640 άνεργοι.

Η κατάσταση για τους άνεργους
Και από αυτή την έρευνα αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά ότι τα «πρωτεία» στην ανεργία κατέχουν οι γυναίκες και οι νέοι. Συγκεκριμένα, το 58% των ανέργων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γυναίκες ενώ το 52% όσων αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα στην εύρεση εργασίας βρίσκεται στη δυναμική ηλικία των 26-35 ετών.

Η διοικητική υποστήριξη, τα χρηματοοικονομικά και τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι οι χώροι στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις θέσεων. Από την άλλη, οι τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της πληροφορικής και των πωλήσεων δείχνουν να αντέχουν στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας καθώς εκεί διαπιστώθηκαν οι μικρότερες μειώσεις θέσεων.

Στα ίδια περίπου ποσοστά κινήθηκαν οι τρεις κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την τελευταία εργασία, με το μεγαλύτερο ωστόσο μερίδιο να ανήκει στις απολύσεις: το 34.5% των ανέργων απολύθηκε, το 32.8% παραιτήθηκε και για το 31% δεν ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας που έληξε. Μάλιστα, στο 45% των περιπτώσεων απόλυσης, ως επίσημη αιτία αναφέρθηκε η οικονομική δυσπραγία της εταιρείας και στο 35% η μείωση προσωπικού στο πλαίσιο μερικής αναδιοργάνωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων συνθηκών.

Πώς κινούνται και τι περιμένουν οι άνεργοι;
Το διαδίκτυο φαίνεται να καθιερώνεται ως η δημοφιλέστερη μέθοδος αναζήτησης εργασίας και ακολουθούν οι αγγελίες στον Τύπο και το οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ανέργων που στρέφεται στο δημόσιο μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ.

Ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας έχει μειώσει αισθητά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία των συνεντεύξεων: το 44% των ανέργων συμμετείχε σε μόλις 1 έως 3 συνεντεύξεις μέσα σε ένα πεντάμηνο ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (15%) δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε μία συνέντευξη! Όσον αφορά στους λόγους απόρριψής τους, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισοί από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης υποστήριξαν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ από τους υπεύθυνους των εταιρειών. Από όσους δέχθηκαν απάντηση από την εταιρεία, ως κύριες αιτίες απόρριψης αναφέρθηκαν ο ανταγωνισμός μεταξύ πολλών υποψηφίων για μία θέση εργασίας, η έλλειψη εμπειρίας και οι υψηλές οικονομικές απολαβές.

Κινητικότητα και εκτιμήσεις εργαζομένων
Τα στελέχη των πωλήσεων είναι αυτά που οδηγούνται συχνότερα σε αλλαγές και μετακινήσεις λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς θέσεων εργασίας και καλύτερων αποδοχών στην περίπτωση της μεταγραφής. Αντιθέτως, τα διευθυντικά στελέχη αποφεύγουν τις αλλαγές, τόσο λόγω του μικρότερου αριθμού διαθέσιμων αντίστοιχων θέσεων όσο και του μεγαλύτερου επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγονται αυτές. Μικρός είναι και ο αριθμός των στελεχών από το χώρο της πληροφορικής και του ανθρώπινου δυναμικού που επιθυμεί να αλλάξει εταιρεία.

Σημαντική υπήρξε και η αναφορά των εργαζομένων στο μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ πολλών υποψηφίων (24.5%) και στις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, που οδηγούν τους εργαζόμενους σε αναζήτηση τρόπων ισχυροποίησης της υποψηφιότητάς τους. Η βελτίωση των γνώσεων αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο με προτεραιότητα τη συμμετοχή σε σεμινάρια (22%), τις ξένες γλώσσες (18%) και την απόκτηση μεταπτυχιακού (10.5%).

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις των εργαζομένων για την αγορά εργασίας, η πλειοψηφία φαίνεται ότι βιώνει έντονα τη σημερινή κακή της εικόνα με την ίδια ανασφάλεια που αισθάνονται και οι άνεργοι (28.5%) και με λίγες ελπίδες ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα (12%) (δες γράφημα).