Έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι, έδειξε ότι τα 2/3 των εργαζομένων θα πραγματοποιούσαν κάποια επιπλέον προσπάθεια για τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται, αν αυτός ο οργανισμός είχε κάποιον ανώτερο σκοπό, εκτός του κέρδους.

Η έρευνα διεξήχθη από την YouGov, σε δείγμα 4.202 σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και ΗΠΑ. Τους ζητήθηκε να βάλουν με σειρά σημαντικότητας τα εξής: εργασιακό περιβάλλον, εταιρικός σκοπός, επίπεδο της ευθύνης με βάση τη θέση τους στην εταιρεία, οικονομικές απολαβές και δυνατότητα προαγωγής.

Το 52% των ερωτηθέντων κατέταξε τις οικονομικές απολαβές ως το πιο σημαντικό κίνητρο για επιπλέον προσπάθεια.
Ο εταιρικός σκοπός αξιολογήθηκε ως ο επόμενος πιο σημαντικός λόγος σε ποσοστό 18%, ακολουθεί το εργασιακό περιβάλλον 17%, η υπευθυνότητα 7% και η δυνατότητα προαγωγής με 6%.

Ενδιαφέρον εμφανίζει ότι η δυνατότητα προαγωγής κατατάχθηκε τελευταία ως προς τη σημαντικότητά της στη Μεγάλη Βρετανία σε ποσοστό 26% και στη Γερμανία στο αντίστοιχο 33%. Μόνο το 4% των ερωτηθέντων στην Μ. Βρετανία την έκρινε ως το πιο σημαντικό.

Επιπρόσθετα, 65% των ερωτηθέντων ότι το να εργάζονται σε έναν οργανισμό με σκοπό, θα τους κινητοποιούσε ώστε να καταβάλλουν κάποια επιπλέον προσπάθεια στην εργασία τους και περίπου το 64% (71% στη Γερμανία, 63% στις ΗΠΑ και 58% στη Μ. Βρετανία) υποστήριξε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με ένα ισχυρότερο αίσθημα δέσμευσης στην εταιρεία στην οποία εργάζεται.

Τέλος ένα μέσο ποσοστό 57% των ερωτηθέντων (64% στη Γερμανία, 58% στις ΗΠΑ και 48% στη Μ. Βρετανία) δήλωσε πως θα προτιμούσε να εργαστεί σε έναν οργανισμό με ξεκάθαρο σκοπό.