Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ergo Ασφαλιστική αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου ο Ερρίκος Μοάτσος, διαδεχόμενος τον Νίκο Αντιμησάρη, ο οποίος αποχωρεί μετά από τέσσερα χρόνια για προσωπικούς λόγους.

Ο Ε. Μοάτσος έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια πείρας στην ανώτατη διοίκηση ασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως μέσω της επταετούς θητείας του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της AXA Ελλάδος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, ο Ν. Αντιμησάρης θα υποστηρίξει τον νέο CEO της ERGO Ασφαλιστικής μέχρι το τέλος Ιουλίου.