Η ασφαλιστική εταιρεία Ergo ενέταξε στο δυναμικό της από την 1η Νοεμβρίου, την Εύχαρις Περπινιά, η οποία ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εσωτερικής Επικοινωνίας.

Πρόκειται για διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς, καταλαμβάνοντας στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού και Εσωτερικής Επικοινωνίας αποτελεί μία νέα οργανωτική μονάδα της Ergo, που αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία ενός πρότυπου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενούς της. Ο CEO της εταιρείας, Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε: «Η κυρία Εύχαρις Περπινιά, με την πολυετή εμπειρία της, ως μέλος της διοικητικής ομάδας της εταιρείας μας, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού, στην αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και της εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς και στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και της δυναμικής αναπτυξιακής πορείας της Ergo».