O Ηλίας Μπανούτσος, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος και Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας, στην Ergonomia, μιλούν αποκλειστικά στο HR Professional για την καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα ErgoManager που δημιουργήθηκε για να προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  HR Professional: Τι είναι το ErgoManager;

Ηλίας Μπανούτσος: Το ErgoManager είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα (portal) για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ). Οι πληροφορίες που θα εμπεριέχονται, περιλαμβάνουν τα προγράμματα επισκέψεων των Τεχνικών Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρών Εργασίας (ΙΕ), την πιστοποίηση και αναφορά στα κεντρικά ότι πραγματοποιήθηκε η επίσκεψή τους, τη συστηματοποιημένη παρουσίαση των παρατηρήσεων των ΤΑ, την ανάθεση της υλοποίησής τους, την παρακολούθηση των ατυχημάτων, τη συγκέντρωση όλων των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ανά εγκατάσταση και πολλά άλλα. Στόχος μας είναι ο υπεύθυνος ΑΥΕ της επιχείρησης να μπορεί να βλέπει καθημερινά τη συνολική εικόνα.

  HR P.: Για ποιο λόγο μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το ErgoManager;

Η. Μπ.: Διότι για πρώτη φορά η επιχείρηση, μπορεί να πετύχει:

 • Άμεση πληροφόρηση του Status Ασφάλειας & Υγείας σε όλες τις εγκαταστάσεις της.
 • Ριζική μείωση των εκκρεμοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
 • Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, των επικοινωνιών και των εκτυπώσεων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, διαμόρφωση στόχων (KPI’s) και παρακολούθηση της επίτευξής τους.
 • Συστηματική παρακολούθηση των εγγράφων και των πιστοποιητικών πριν τη λήξη τους.
 • Αυτόματη έκδοση αναφορών, αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων (reports).
 • Ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων ΑΥΕ.
  HR P.: Πώς υποστηρίζει το ErgoManager τον Υπεύθυνο ΑΥΕ αλλά και την επιχείρηση γενικότερα;

Παναγιώτης Παπαδόπουλος: Χρησιμοποιώντας το Ergo-Manager, ο Υπεύθυνος ΑΥΕ:

 • Αυξάνει την αποτελεσματικότητά του. Βλέποντας καθημερινά την συνολική εικόνα, κερδίζει χρόνο και χρήμα από επικοινωνίες (τηλέφωνο και e-mail) και εκτυπώσεις.
 • Ενημερώνεται καθημερινά για τις παρατηρήσεις των ΤΑ.
 • Βλέπει στο dashboard τα στατιστικά με ανοιχτά θέματα και ατυχήματα.
 • Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα ΑΥΕ (π.χ. μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, μετρήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, διερευνήσεις ατυχημάτων) και τα πιστοποιητικά (εκπαίδευσης, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας) ανά εγκατάσταση και βλέπει πότε απαιτείται ανανέωσή τους.
 • Αναθέτει ονομαστικά και παρακολουθεί καθημερινά την υλοποίηση των παρατηρήσεων του ΤΑ.
 • Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του ErgoManager για ανάθεση και άλλων έργων, εκτός ΑΥΕ.
 • Προβάλει εύκολα το έργο ΑΥΕ στην ανώτατη διοίκηση και δικαιολογεί το σχετικό budget.
  HR P.: Μαθαίνουμε ότι το ErgoManager είναι η νέα εποχή στην ΑΥΕ. Πού το στηρίζετε;

Η. Μπ.: Με το ErgoManager περνάμε από τη διαχείριση της καθημερινότητας της ΑΥΕ, στην ένταξή της στον γενικότερο σχεδιασμό και στόχους της επιχείρησης. Η έμφαση στον έλεγχο της υπηρεσίας ΤΑ & ΙΕ μέχρι σήμερα επικεντρώνεται πολλές φορές στην πραγματοποίηση των επισκέψεών τους. Εμείς προβάλλουμε το έργο που παράγουν για να το κρίνει η επιχείρηση και να δει τα οφέλη του.

  HR P.: Συνεπώς, το ErgoManager είναι πραγματικά μεγάλη καινοτομία στην ΑΥΕ. Πώς προέκυψε;

Η. Μπ.: Η ίδρυση της Ergonomia το 1992 προηγήθηκε κατά μια 10ετία περίπου του θεσμού των Εξ.Υ.Π.Π. Η καινοτομία παραμένει ιδρυτική επιλογή μας. Επιδιώκουμε να ανοίγουμε δρόμους στην πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου. Για αυτό, το ErgoManager απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλες Εξ.Υ.Π.Π., καθώς και σε ανεξάρτητους Τεχνικούς Ασφαλείας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την υπηρεσία τους. Παράλληλα, διαπιστώνουμε παντού την ανάγκη με λιγότερους πόρους να προσφέρουμε περισσότερα. Αυτό μας ζητούν οι περισσότεροι από 4.000 πελάτες μας.

Ιδιαίτερα οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό που δεν διακινδυνεύουν την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση μεγάλων συμβολαίων τους λόγω ατυχημάτων. Από τη συμμετοχή μας σε διεθνή έργα και τη συνεργασία με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως επιχειρήσεις στον κλάδο μας, γνωρίσαμε τι σημαίνει αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας. Αυτό λοιπόν που στις προηγμένες χώρες είναι κοινή πρακτική αποφασίσαμε να το προσφέρουμε στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Τέλος, η καινοτομία του ErgoManager προέκυψε από την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η αυτοματοποίηση των λειτουργιών, η ψηφιακή διαχείριση της πληροφορίας και η μετάβαση μελλοντικά σε δίκτυο 5G. Κυρίως όμως από το γεγονός ότι η ψηφιακή κουλτούρα αυξάνει τη δημιουργικότητα όλων μας.


  HR P.: Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ErgoManager;

Π. Π.: Το ErgoManager είναι χρήσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να «έχουν το κεφάλι τους ήσυχο» και να γνωρίζουν που πάνε τα χρήματά τους για τον ΤΑ και αργότερα για τον ΙΕ. Είναι όμως πραγματικά απαραίτητο στις επιχειρήσεις με μεγάλο δίκτυο και χωροταξική διασπορά (καταστήματα λιανικής, τράπεζες, σταθμοί βάσεις κιν. τηλεφωνίας, γραφεία, εργοτάξια, κ.ά.). Το ErgoManager αυξάνει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα του υπεύθυνου διαχείρισης ΑΥΕ, ενώ παράλληλα προβάλλει το έργο του στην ανώτατη Διοίκηση με προφανή οφέλη για όλους.

  HR P.: Μας περιγράφετε τις βασικότερες λειτουργίες του;

Π. Π.: Ο υπεύθυνος ΑΥΕ της επιχείρησης βλέπει στο portal του ErgoManager συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για την ΑΥΕ που τον ενδιαφέρουν, όπως:

 • Τα ισχύοντα προγράμματα ΤΑ & ΙΕ και την πιστοποίηση των επισκέψεών τους.
 • Το ημερολόγιο όπου προβάλλονται οι ημερομηνίες λήξης των εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό ISO 9001).
 • Τις παρατηρήσεις των ΤΑ μετά από την επίσκεψή τους σε κάθε εγκατάσταση.
 • Την ανάθεση υλοποίησης των παρατηρήσεων σε άλλα άτομα και την παρακολούθηση της προόδου μέχρι το «κλείσιμό» τους.
 • Τη βιβλιοθήκη σημαντικών εγγράφων με τις ημερομηνίες λήξης τους ανά εγκατάσταση (π.χ. πιστοποιητικό πυροπροστασίας).
 • Τα στοιχεία για τα ατυχήματα καθώς και τους προς επίτευξη στόχους (KPI’s).

Σημειώνεται, ότι ο ΤΑ κατά την επίσκεψή του σε μια εγκατάσταση, καταγράφει τις παρατηρήσεις του χρησιμοποιώντας τη σχετική mobile app που έχει αναπτύξει η Ergonomia.

  HR P.: Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων έρχεται να καλύψει το ErgoManager;

Η. Μπ.: Η βασικότερη ανάγκη είναι ο έλεγχος και η αποτελεσματική διαχείριση του έργου των ΤΑ & ΙΕ και όλων των θεμάτων ΑΥΕ. Άλλες ανάγκες που έχουμε διαπιστώσει είναι:

 • Πληροφόρηση για το έργο του ΤΑ κατά την επίσκεψή του, το οποίο συχνά δεν είναι φανερό.
 • Ενημέρωση για τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις επισκέψεις.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης των παρατηρήσεων των ΤΑ.
 • Ενημέρωση για την υλοποίηση του προγράμματος επισκέψεων ΤΑ & ΙΕ.
 • Παρακολούθηση της εκπαίδευσης των εργαζομένων για ΑΥΕ, αλλά και γενικότερα.
 • Εύκολη προβολή του έργου ΑΥΕ σε όλη την επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι με το ErgoManager πλέον, δεν ενημερώνουμε απλά τον υπεύθυνο της επιχείρησης αλλά του δίνουμε τα εργαλεία να παρακολουθήσει την εξέλιξη των παρατηρήσεων των ΤΑ. Από τον εντοπισμό τους, ενδεχόμενα την ανάθεση, μέχρι και το «κλείσιμό» τους. Δεν αρκούμαστε στο να «ανοίγουμε» θέματα στην επιχείρηση αλλά βοηθούμε στην επίλυσή τους. Επίσης, επιτυγχάνουμε η δέσμευση της διοίκησης για την ΑΥΕ να μετουσιώνεται σε πράξη σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του ΤΑ και διευκολύνοντας το έργο του υπεύθυνου της εγκατάστασης.

  HR P.: Ποια η ειδοποιός διαφορά του ErgoManager σε σχέση με την ενημέρωση όπως πραγματοποιείται μέχρι τώρα;

Η. Μπ.: Μέχρι σήμερα η ενημέρωση από τον ΤΑ συχνά γίνεται προφορικά ή με e-mail. Ύστερα από λίγο, η πληροφορία «σκεπάζεται» από τις επόμενες που καταφθάνουν πλέον καταιγιστικά. Αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται εργασία που απαιτεί πολύ χρόνο για να διεκπεραιωθεί. Επιπλέον, η επικοινωνία με e-mail δεν είναι ασφαλής καθώς εύκολα μπορεί να διαρρεύσει. Το ErgoManager «λύνει τα χέρια» του υπεύθυνου ΑΥΕ μέσα στην επιχείρηση, βελτιώνοντας δραστικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και την ασφάλεια.

  HR P.: Ποια είναι η γενικότερη συγκυρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΤΑ;

Π. Π.: Ζούμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και τα θέματα ασφάλειας & υγείας της εργασίας (ΑΥΕ) δεν μπορούν να αποτελούν εξαίρεση. Ως γνωστόν, το Υπουργείο Εργασίας έχει θέσει σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση των προγραμμάτων επισκέψεων αρχικά των Τεχνικών Ασφάλειας και στη συνέχεια των Ιατρών Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται πλήρως το νομότυπο των επισκέψεων και τα προγράμματα των ΤΑ και ΙΕ. Το ErgoManager έρχεται να συμπληρώσει τον ψηφιακό αυτό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στο παραγόμενο έργο κάθε επίσκεψης, αρχικά των ΤΑ και αργότερα και των ΙΕ, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία τους για την επιχείρηση.


  HR P.: Ποιες αδυναμίες ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων ΤΑ επιδιώκεται να ξεπερασθούν με το ErgoManager;

Π. Π.: Με το ErgoManager διασφαλίζεται ότι ο ΤΑ θα υλοποιήσει τα καθήκοντά του, όπως ο έλεγχος συγκεκριμένων σημείων σε μια εγκατάσταση. Παράλληλα, υπάρχει πλήρης έλεγχος της ποιότητας της επίσκεψης του ΤΑ, ενώ ο υπεύθυνος ΑΥΕ στα κεντρικά της επιχείρησης γνωρίζει αυθημερόν εάν ο ΤΑ πραγματοποίησε την επίσκεψή του. Τέλος, λαμβάνει άμεση ενημέρωση για τις εγγραφές στο Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων ΤΑ-ΙΕ και συγκεντρωτική οργάνωσή τους.

  HR P.: Χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός και εκπαίδευση των υπεύθυνων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα (portal) του ErgoManager;

Π. Π.: Δεν απαιτείται κανένας πρόσθετος εξοπλισμός ή λογισμικό. Σε λιγότερο από 30 λεπτά ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του ErgoManager. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη διαδικτυακή πρόσβαση εξουσιοδοτημένων χρηστών μέσω όλων των βασικών browsers. Η εργονομική και απλή σχεδίαση του portal επιτρέπει τη χρήση του με ελάχιστη εκπαίδευση. Επίσης, όπως συμβαίνει για κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, υπάρχει άμεση υποστήριξη από το εκπαιδευμένο back-office Ergonomia, το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και διαρκή βελτίωση του ErgoManager.

  HR P.: Πώς αντιμετωπίζονται θέματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησης;

Η. Μπ.: Η Ergonomia διαχειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα τα δεδομένα ΑΥΕ σε χιλιάδες επιχειρήσεις για τουλάχιστον 25 χρόνια χωρίς ποτέ να έχει προκύψει τέτοιο θέμα. Επιπλέον, η Ergonomia εφαρμόζει τον νέο κανονισμό GDPR και έχει ορίσει έμπειρο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Το ErgoManager έχει αναπτυχθεί με την ίδια υπευθυνότητα, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και ασφάλειας δεδομένων.

  HR P.: Γνωρίζετε εάν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ανάλογα συστήματα;

Π. Π.: Υπάρχουν πολύ λίγα και καλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες αλληλοενημέρωσής τους. Έχουμε δει και αξιολογήσει ορισμένα. Η μεγάλη διαφορά του ErgoManager είναι ότι η χρήση του είναι τόσο εύκολη και προφανής ώστε δεν χρειάζεται παρά ελάχιστη εκπαίδευση. Οι χρήστες των επιχειρήσεων στις οποίες το έχουμε πιλοτικά παρουσιάσει, κυριολεκτικά το έχουν «αγαπήσει».

  HR P.: Υπάρχει κάτι το οποίο πετυχαίνει το ErgoManager και δεν έχει αναφερθεί;

Π. Π.: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το reporting, απαραίτητη λειτουργία σε κάθε οργανωμένη επιχείρηση. Το ErgoManager καλύπτει τη σύγχρονη αυτή ανάγκη των επιχειρήσεων παρουσιάζοντας στην κεντρική του οθόνη (dashboard) κάποιους βασικούς δείκτες (KPI’s), είτε συνολικά της επιχείρησης είτε ανά εγκατάσταση. Η εποπτική παρακολούθηση των δεικτών επιτρέπει την πιο άμεση και αποτελεσματική διαχείριση όλων των θεμάτων ΑΥΕ της επιχείρησης.

  HR P.: Με δυο λόγια, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ErgoManager στην επιχείρηση;

Η. Μπ.: Η προστιθέμενη αξία του ErgoManager συνοψίζεται στα εξής τέσσερα:

 1. Ο υπεύθυνος ΑΥΕ «κοιμάται ήσυχος» γνωρίζοντας εάν είναι καλυμμένος σε κάθε εγκατάσταση.
 2. Η επιχείρηση γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματα που μας δίνει.
 3. Ο υπεύθυνος ΑΥΕ μπορεί εύκολα να προβάλλει το έργο του σε όλη την επιχείρηση.
 4. Η επιχείρηση γνωρίζει που βρίσκεται κάθε φορά βάσει στόχων.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Βαλαχή από την εταιρεία SICOA για την ανάπτυξη του λογισμικού και τον Γιώργο Μπανούτσο, υπεύθυνο της ομάδας έργου της Ergonomia.