Την Ergonomia επέλεξε ως αποκλειστικό στρατηγικό συνεργάτη της στην Ελλάδα η εταιρεία Stimulus, o μεγαλύτερος πάροχος EAP και προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Βασική φιλοσοφία και των δύο εταιρειών είναι ότι το καλό εργασιακό περιβάλλον βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μιας επιχείρησης, γεγονός που αναβαθμίζει τη ζωή των εργαζομένων και αυξάνει την εργασιακή τους απόδοση, ενώ επιλέγεται σε κάθε περίπτωση μια ολιστική προσέγγιση με δράσεις που ενισχύουν την εργασιακή δέσμευση και διασφαλίζουν το ROI. Σημειώνεται ότι η Ergonomia θα καλύψει τις ανάγκες των πελατών της Stimulus με προγράμματα EAP, Wellness και HR Development.