Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια, η Πανελλήνια Συνάντηση Συνεργατών της Ergonomia.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Τεχνικοί Ασφάλειας και Ιατροί Εργασίας του πανελλήνιου δικτύου συνεργατών, αλλά και το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η καλύτερη γνωριμία μεταξύ όλων των συνεργατών, καθώς και η παρουσίαση των υπηρεσιών ξεχωριστά, όπου κάθε service leader συνοπτικά παρουσίασε το έργο του δικού του τμήματος, με τη διοίκηση της Ergonomia να δίνει επίσης το παρόν.

Ο Ηλίας Μπανούτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανέφερε: «Η Ergonomia αναπτύσσεται μαζί με τους συνεργάτες της. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα μας και ταυτόχρονα η δέσμευσή μας. Γι’ αυτό διαρκώς επενδύουμε σε οργάνωση και στελέχη με εμπειρία και την απαιτούμενη εξειδίκευση, επενδύουμε σε εξοπλισμό και σε εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», συνεχίζοντας ότι: «Σκοπός μας είναι η διαρκής ανάπτυξη, με άξονα την πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου προσφέροντας προσαρμοσμένες στον πελάτη λύσεις». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας και όλοι οι συνεργάτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο χρόνο.