Με το τρίπτυχο Αξιοπιστία - Καινοτομία - Οικονομική Ανταποδοτικότητα, η Ergonomia παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πελατών της. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αλλά και η ηγετική ομάδα της εταιρείας μίλησαν στο HR Professional για τη δέσμευση, το όραμα και τις αξίες που τους διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό.

HR Professional: Πώς επιλέχθηκε το όνομα της εταιρείας και πώς συνδέεται με τις υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας (AYE) για τις οποίες η Ergonomia έχει καθιερωθεί;

Ηλίας Μπανούτσος: Ως εταιρεία επιλέξαμε τον όρο Εργονομία γιατί εκφράζει τη φιλοσοφία μας: την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο. Αυτό συμβολίζεται και στο λογότυπό μας, τον κύκλο με τον άνθρωπο να έρχεται στο προσκήνιο. Όμως, από το 1992 επικεντρωθήκαμε σε θέματα πρωταρχικής σημασίας για την ελληνική πραγματικότητα, όπως η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν γενικεύθηκε η υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας ΑΥΕ, αιχμή του δόρατός μας έγιναν οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας- Ιατρού Εργασίας – Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου. Αυτές πλέον καλύπτουν ολοκληρωμένα όλες τις σχετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης πανελλαδικά.

HR Professional: Ποιες άλλες υπηρεσίες προσφέρει σήμερα η Ergonomia;

Ηλίας Μπανούτσος: Η επιτυχημένη πορεία μιας εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλώς κρίνεται από την καθιέρωσή της στο βασικό πεδίο εξειδίκευσής της (core business). Κρίνεται όμως και από την ικανότητά της να εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται και σε άλλες ανάγκες των πελατών της, οι οποίες ασφαλώς έχουν άμεση σχέση με τη βασική της δραστηριότητα και συνεπώς δημιουργείται συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σήμερα, η ανοδική μας πορεία συνεχίζεται δυναμικά και προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς:

 • της Βιομηχανικής Ασφάλειας, δεδομένου ότι σε περίπτωση τεχνολογικής αστοχίας των εγκαταστάσεων τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο η ζωή των εργαζομένων αλλά και ολόκληρη η γύρω περιοχή,
 • της Προστασίας του Περιβάλλοντος, τομέας ο οποίος αναγνωρίζεται πλέον ως προτεραιότητα κάθε υπεύθυνης επιχείρησης. Για την Ergonomia η προτεραιότητα αυτή αντανακλάται ακόμη και στον τίτλο της από το 2003,
 • της Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, κ.ά.) καθώς και Μεθοδολογιών Βελτίωσης Διαδικασιών «5s» και «6σ», δεδομένου ότι η οργάνωση κάθε επιχείρησης «προδιαγράφει» σε μεγάλο βαθμό και την ικανότητά της να προλαμβάνει τους κινδύνους για τον εργαζόμενο και το περιβάλλον,
 • της Ανάπτυξης Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, τα οποία αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση που ενδιαφέρεται για το προσωπικό της,
 • της Ανάπτυξης Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs – EAP), τα οποία εστιάζουν στην ψυχική υγεία του προσωπικού,
 • της Εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους.

HR Professional: Πώς διασφαλίζετε την ποιότητα των υπηρεσιών σας;

Ηλίας Μπανούτσος: Με την επαρκή στελέχωση και παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνουμε και κυρίως με την ικανοποίηση του πελάτη, που επιζητούμε ως κατακλείδα στην κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε. Το τελευταίο είναι απαίτηση και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 που εφαρμόζουμε από το 2004. Τονίζουμε όμως ότι η σημαντικότερη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας προκύπτει από τη δέσμευση των στελεχών και συνεργατών μας στο όραμα και αξίες της Ergonomia.

HR Professional: Πόσο «εξοπλισμένοι» είστε;

Ηλίας Μπανούτσος: Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα είμαστε «εξοπλισμένοι» με έμπειρα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης. Αυτή είναι η δύναμή μας. Επίσης, διαθέτουμε μια ηγετική ομάδα καταξιωμένη επαγγελματικά, η οποία στηρίζει τους βασικούς τομείς της Ergonomia και στην οποία, εκτός από τα στελέχη που μιλούν στο περιοδικό, περιλαμβάνονται ο Αθανασιάδης Δημήτρης πολιτικός μηχανικός (ΕΜΠ, 1973) υπεύθυνος για τα Τεχνικά Έργα και ο Μανέτος Παναγιώτης, υπεύθυνος για τις πωλήσεις και το marketing της εταιρείας.

Ασφαλώς, διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό για μετρήσεις και ιατρικές εξετάσεις που διακριβώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, ανεξαρτήτως κόστους, ενώ επενδύουμε σε τεχνολογίες πληροφορικής για την υποστήριξη του εταιρικού συστήματος διαχείρισης γνώσης.

HR Professional: Ποια χαρακτηριστικά σάς διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό;

Ηλίας Μπανούτσος: Η φιλοσοφία, το όραμα και οι αξίες μας. Η Ergonomia δεν δημιουργήθηκε μετά το 2000 όπως όλες οι άλλες εταιρείες του χώρου, όταν δηλαδή εμφανίσθηκε η επιχειρηματική ευκαιρία με την θεσμοθέτηση των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (Εξ.Υ.Π.Π). Αυτό αντανακλάται στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και μας έχει καθιερώσει ως συνεργάτη πρώτης επιλογής στη μεσαία και μεγάλη επιχείρηση.

Επίσης, επιδιώκουμε η Ergonomia να αποτελεί εργοδότη πρώτης επιλογής για τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το αντικείμενο στο οποίο έχουν επενδύσει.

Ergonomia: Key facts

 • 35 στελέχη στην κεντρική οργανωτική δομή και 150 περίπου τεχνικοί ασφάλειας-ιατροί εργασίας-ψυχολόγοι σε πανελλαδικό δίκτυο.
 • Περισσότερες από 600 on-going συμβάσεις κυρίως μεγάλων & μεσαίων επιχειρήσεων με άνω των 1.500 εγκαταστάσεων πανελλαδικά και σύνολο περίπου 100.000 εργαζόμενους.
 • Διατηρησιμότητα πελατολογίου σε ποσοστό άνω του 96%.
 • Σύμβουλοι ΑΥΕ στα μεγαλύτερα έργα της χώρας, όπως η κατασκευή του νέου διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, προϋπολογισμού άνω των €1,2 δις.

Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας  & Διευθυντής Υπηρεσιών ΑΥΕ
Επιπλέον των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, προσφέρουμε ένα σύνολο συμπληρωματικών μεταξύ τους υπηρεσιών, όπως μετρήσεις των παραγόντων που ενδεχόμενα επιβαρύνουν το εργασιακό περιβάλλον, τεχνικές λύσεις (πχ εργασία σε ύψος), πυροπροστασία, θερμογράφηση, συγγραφή οδηγιών ΑΥΕ (γενικές ή εξειδικευμένες), διαδικασίες για επικίνδυνες εργασίες, εκπαίδευση, κά.

Είναι φυσικό στα 17 χρόνια λειτουργίας μας να έχουμε αποκτήσει τεχνογνωσία πρόληψης των κινδύνων σε όλους τους κλάδους: εμπόριο, υπηρεσίες και βιομηχανία. Ακόμη και σε «δύσκολα τεχνικά έργα», όπως η κατασκευή της γέφυρας «Ρίο-Αντίρριο», ολυμπιακές υποδομές, το νέο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός, κά.

Η Ergonomia διαθέτει σήμερα 150 περίπου συνεργάτες πανελλαδικά, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, γιατρούς, ψυχολόγους, επισκέπτες υγείας, που για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρείας, πρέπει:

 • να είναι άριστα εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του υπεύθυνου ρόλου τους,
 • να μπορούν να δίνουν άμεση και έγκυρη απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα των πελατών,
 • να είναι αξιόπιστοι και να βρίσκονται δίπλα στους πελάτες σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στη νομοθετική υποχρέωση της κάλυψης των επιχειρήσεων με Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον ότι μια «τυπική» κάλυψη αυτών των θεσμών καταλήγει σε μεγαλύτερο κόστος λόγω της αντιμετώπισης των συνεπειών του επαγγελματικού κινδύνου.

Για την παροχή άριστων υπηρεσιών και τη διαρκή υποστήριξη-παρακολούθηση των συνεργατών μας, έχουμε δημιουργήσει μια οργανωτική δομή με στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδίκευση στους τομείς ασφάλειας και υγείας, process safety, εργονομίας και εκπαίδευσης.

Είναι πλαισιωμένη με επαρκές διοικητικό προσωπικό, υποστηρίζεται από πληροφορική τεχνολογία, ενώ διαθέτει τα πιο σύγχρονα όργανα μετρήσεων και ειδικό λογισμικό για την υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών.

Στέλιος Παπαδόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΜSc Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιατρικής της Εργασίας
Οι υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας που παρέχουμε στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, έχουν συγκεκριμένους στόχους με τρεις άξονες: 1. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία, 2. Προστασία και 3. Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων τους.

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστατεύει την υγεία των εργαζομένων αλλά και την επιχείρηση από νομικές περιπέτειες. Οι Ιατροί Εργασίας μας επιδιώκουν να εξουδετερώσουν τους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος που ενέχουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων. Ανάλογα με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι κίνδυνοι που διαπιστώνουμε κυρίως είναι μυοσκελετικοί, εργασιακό στρες, χημικοί παράγοντες, θόρυβος και κακή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.

Τα μυοσκελετικά προβλήματα αυξάνουν τις απουσίες από ασθένεια. Προέρχονται από τις ακατάλληλες στάσεις λόγω μη-εργονομικού σχεδιασμού των θέσεων και της οργάνωσης εργασίας, καθώς και τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Ανάλογος κίνδυνος είναι και το στρες που πηγάζει από την ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που δεν παρέχει ασφάλεια για τη συνέχιση της απασχόλησής τους. Για την αντιμετώπισή του, οι Ιατροί Εργασίας μας συνεργάζονται με το τμήμα “EAP” της εταιρείας μας το οποίο στελεχώνεται με έμπειρους ψυχολόγους.

Επιπλέον της πρόληψης των κινδύνων, με τα προγράμματα προαγωγής της υγείας των εργαζομένων επιδιώκουμε την αλλαγή της συμπεριφοράς τους ως προς τη διατροφή, την άσκηση, το κάπνισμα και την ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή τους. Γνωρίζοντας τη σημασία της τακτικής ενημέρωσης, εφοδιάζουμε τις επιχειρήσεις με κείμενα για επίκαιρα θέματα (νέα γρίπη, κάπνισμα, προβλήματα των παιδιών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, κ.ά.) τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται στο εταιρικό τους διαδίκτυο (intranet) και έντυπα.

Οι δράσεις της επιχείρησης για την προστασία και προαγωγή της υγείας, πρέπει να είναι ισορροπημένες για να γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, αν σε μία επιχείρηση ο θόρυβος είναι υψηλός και δεν αντιμετωπίζεται, δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους δράσεις βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης ή πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου.


Βασίλης Πέππας, Χημικός Μηχανικός, MEng MSc, Υπεύθυνος Βιομηχανικής Ασφάλειας και Υποστήριξης
Οι υπηρεσίες Βιομηχανικής Ασφάλειας και Υποστήριξης της Ergonomia καλύπτουν την ανάγκη για εντοπισμό και ανάλυση κινδύνων σε βιομηχανίες διεργασιών (process industries), όπως χημικές και διυλιστήρια, επιχειρήσεις αποθήκευσης & διακίνησης καυσίμων, καθώς και άλλων βιομηχανικών κλάδων.

Στον τομέα αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ergonomia είναι ο συνδυασμός:
α. της μακρόχρονης εμπειρίας μας στην ασφάλεια εργασίας,
β. της απασχόλησης μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο εν λόγω αντικείμενο,
γ. της τεχνογνωσίας μας που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης τεχνολογικό πανεπιστήμιο ΜΙΤ (ΗΠΑ) και κορυφαία ινστιτούτα της ΕΕ και
δ. των μεθόδων και διεθνώς αναγνωρισμένου ειδικού λογισμικού που χρησιμοποιούμε.

Την τελευταία πενταετία έχουμε εγγράψει σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό μας, με περισσότερες από 40 μελέτες για Προστασία από Εκρήξεις (ΑΤΕΧ), Process Hazard Analysis, HAZOP, LOPA και FTA, σε Ελλάδα και Κύπρο, για περισσότερες από 25 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων οι πολυεθνικές BP, Shell,
Air Liquide και Nestle.

Νέλλυ Γιαννακά, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs – EAP)
Τα EAP υποστηρίζουν την Διοίκηση σε θέματα ψυχικής υγείας του προσωπικού και βοηθούν τους εργαζόμενους στην επίλυση προβλημάτων τους, είτε αυτά συνδέονται με την εργασία, είτε με την προσωπική τους ζωή.

Ο κόσμος της εργασίας μεταβάλλεται γρήγορα: εξοικονόμηση θέσεων εργασίας, μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας, στα καθήκοντα και στις δεξιότητες, μετάβαση από τα συστήματα αμοιβών με βάση το χρόνο σε εκείνα που συνδέονται με την επίτευξη προσωπικών και ευρύτερων στόχων.

Οι αλλαγές αυτές αντικειμενικά αυξάνουν την πίεση που ο εργαζόμενος δέχεται από την εργασία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση εργασιακού στρες.

Οι υπηρεσίες ΕΑΡ σχεδιάζονται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πελάτη και έχουν ποικίλες μορφές: υποστήριξη προσωπικού ή στελεχών με ψυχολόγο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, άμεση συνδρομή στον τόπο του κρίσιμου συμβάντος (πχ. ληστεία καταστήματος, σεισμός) και περαιτέρω ψυχολογική υποστήριξη των εμπλεκομένων, βιωματικό εργαστήριο, τηλεφωνική υποστήριξη, συγγραφή ενημερωτικού υλικού για το προσωπικό, κλπ.

Σημείο αναφοράς των υπηρεσιών μας αποτελούν οι συνεργασίες  μας στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε καταστήματα λιανικής, στο χώρο του φαρμάκου, στις τράπεζες και στη βιομηχανία.

Δρ. Νίκος Ζαρμπούτης, Μηχανολόγος Μηχανικός – Εργονόμος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Γνώσης, Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών & Εκπαίδευσης
Η γνώση είναι δύναμη και η διαχείρισή της σε μια εταιρεία διεπιστημονικού χαρακτήρα, όπως η Ergonomia, αποκτά στρατηγική σημασία. Μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας, καθημερινά συλλέγουμε, αξιολογούμε και επεξεργαζόμαστε γνώση από μηχανικούς κάθε ειδικότητας, ιατρούς, ψυχολόγους και εργονόμους. Ο σκοπός μας είναι διττός: α. να υποστηρίζουμε τις ανάγκες του πανελλαδικού μας δικτύου συμβούλων στις επιχειρήσεις και β. να εμπλουτίζουμε την εταιρική γνώση ώστε να αναπτύσσουμε γρήγορα νέες υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών κλάδων και περιπτώσεων.

Παραδείγματα νέων υπηρεσιών που ζητούν οι πελάτες μας είναι:

 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση
 • Διαχείριση Κινδύνων, όπως κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή εκδηλώσεων με πλήθος (συναυλίες Santana, Λ. Παπαδόπουλου, Beyonce, κ.ά) και προετοιμασία των επιχειρήσεων για να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια (περίπτωση πανδημίας της νέας γρίπης).

Η κατάρτιση του προσωπικού ποιοτικά και με χαμηλό κόστος σε θέματα που είναι νομοθετική υποχρέωση, αποκτά σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την συμβατική με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (blended learning).

Τέλος, επισημαίνεται το αυξημένο ενδιαφέρον των εταιρειών για Εργονομικό Σχεδιασμό χώρων-θέσεων-εξοπλισμού εργασίας, λόγω της έξαρσης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Στην περίπτωση δε, σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι.