Ανοιχτό σεμινάριο, με θέμα: «Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στον Χώρο Εργασίας» και ελεύθερη συμμετοχή, πραγματοποιεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου το τμήμα ErgoWell-being της Ergonomia, σε συνεργασία με την Λέκα Σταυρούλα, καθηγήτρια Πολιτικών Εργασίας & Υγείας και Οργάνωσης Εργασίας & Ευημερίας στα Πανεπιστήμια Nottingham και Cork.

Στόχος είναι η ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία και τις καλές πρακτικές διαχείρισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας, ενώ θα αναλυθούν η έννοια των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, η μεθοδολογία εκτίμησής τους, η πολιτική για τη βία και παρενόχληση που υπαγορεύει η ελληνική νομοθεσία (Ν.4808/2021, Y.A. 82063/2021) και το ISO 45003 ως το πρώτο διεθνές πρότυπο για την ψυχολογική υγεία και ασφάλεια στην εργασία.