Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας Ημερίδα στις 11 Δεκεμβρίου 2008, με θέμα: «Εργονομικές Παρεμβάσεις: Συμβολή στην Ολική Ποιότητα».

H επιστήμη της Εργονομίας έχει αναπτύξει σημαντικό σύνολο γνώσεων και προτύπων, η χρήση των οποίων συμβάλλει στο σχεδιασμό προσαρμοσμένων στον άνθρωπο χρηστικών αντικειμένων, τεχνολογικών προϊόντων, εργαλείων, χώρων και θέσεων εργασίας.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τους τομείς παρέμβασης της Εργονομίας (σχεδιασμός προϊόντων, εργαλείων, θέσεων και χώρων εργασίας, ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας, αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, αλληλεπίδραση ανθρώπου-Η/Υ κ.λπ.) περιλαμβάνοντας:

  • πρωτότυπες μελέτες εργονομικού ενδιαφέροντος,
  • ολοκληρωμένες εργονομικές παρεμβάσεις – μελέτες σε χώρους εργασίας,
  • μελέτες εργονομικής αξιολόγησης προϊόντων, εργαλείων, θέσεων και χώρων εργασίας,
  • μελέτες ανάλυσης αναγκών των χρηστών και εργονομικού σχεδιασμού,
  • παρουσίαση μεμονωμένων πρακτικών εφαρμογών και λύσεων κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η εργονομική προσέγγιση και γνώση.