Μια νέα έρευνα από το ConsumerLab της Ericsson με τίτλο « Νέοι επαγγελματίες στη δουλειά» εστιάζει στους εργαζόμενους ηλικίας 22-29 στις Η.Π.Α., που έχουν ανώτατη μόρφωση και οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, διορατικοί και φαντάζονται τους εαυτούς τους σε ηγετικές θέσεις στο μέλλον.

Κάποια σημαντικά ευρήματα αυτής της αναφοράς είναι ότι οι Millennials χειρίζονται καλά την προσωπική τους ζωή εν ώρα εργασίας. Παρόλα αυτά, δεν αφήνουν απαραιτήτως τη δουλειά να εισέλθει στην προσωπική τους ζωή. Αν και είναι πρόθυμοι να έχουν καλές αποδόσεις, είναι σχεδόν αδύνατο γι’ αυτούς να αφήσουν την προσωπική τους ζωή πίσω, αφού ελέγχουν τακτικά το Facebook, συμμετέχουν σε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και στέλνουν και λαμβάνουν κείμενα στις συσκευές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό μάλιστα εκλαμβάνεται ως δικαίωμα και όχι ως παροχή. Το 45% των Millennials χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα, που πληρώνουν μόνοι τους, στη δουλειά. Αυτό σημαίνει πως πληρώνουν το τηλέφωνο και για χρήση που σχετίζεται με θέματα της δουλειάς τους. Τέλος, οι νέοι επαγγελματίες είναι ανυπόμονοι. Όντας μέρος της γενιάς του Facebook, επιζητούν άμεση ικανοποίηση. Αυτό τους χαρακτηρίζει από χαμηλή ανοχή σε μεθόδους επικοινωνίας που είναι αργές ή που δε τους παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση.

Η ιδανική εταιρεία, στα μάτια των νέων, προσφέρει τα εξής: ικανοποιητική εργασία, δυνατότητα multitasking, προσήλωση στο στόχο – να έχουν την ευθύνη του πότε και από πού δουλεύεις. Επίσης προσφέρουν την ευκαιρία να δουλεύουν σε ομάδες και με άτομα τις ηλικίας τους, ξεκάθαρες κατευθύνσεις και προοπτικές- συνεχή ανατροφοδότηση, διαφάνεια,,σεβασμό στην ισορροπία εργασίας/ ζωής αλλά και σύγχρονη τεχνολογία, ειδικά στον τομέα της επικοινωνίας.