Με την άποψη ότι η παρούσα οικονομική κρίση συμβάλλει στην αύξηση των φαινομένων διαφθοράς, συμφωνεί το 24% των εργαζομένων στη χώρα μας, με βάση έρευνα της Ernst & Young, που πραγματοποιήθηκε σε 43 χώρες του κόσμου.

Το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι 16%, με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής παγκόσμιας «έρευνας κατά της απάτης». Το 68% των ερωτηθέντων του δείγματος στη χώρα μας απάντησε ότι ισχύει πως στην Ελλάδα υιοθετούνται με μεγάλη συχνότητα πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης για το εάν υιοθετούνται πρακτικές απάτης στη χώρα τους, φθάνει μόλις το 22%. Επίσης το 12% των εργαζομένων του δείγματος στην Ελλάδα απάντησε ότι ισχύει το γεγονός ότι η δωροδοκία αποτελεί κοινό μέσο επίτευξης επαγγελματικών συμφωνιών στον κλάδο που εργάζονται, όταν το αντίστοιχο ποσοστό όσων απάντησαν από χώρες της Δυτικής Ευρώπης φθάνει μόλις το 5%.