Τη συνεισφορά των επιχειρηματιών στην αύξηση του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως το 2015 ανέδειξε έρευνα της Ernst & Young με θέμα «Παγκόσμια Δημιουργία Θέσεων Εργασία και Νεανική Επιχειρηματικότητα 2015».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρηματίες πρωτοστατούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, με το 47% των επιχειρηματιών να προβλέπουν ότι θα αυξήσουν το συνολικό εργατικό δυναμικό τους παγκοσμίως κατά το 2015. Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα σχέδια προσλήψεων των ανώτερων στελεχών των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 29% εξ αυτών προβλέπουν ότι θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας κατά το επόμενο έτος, όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, Capital Confidence Barometer.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα ευρήματα στις αναδυόμενες αγορές, αναμένονται περισσότερες προσλήψεις και πιο συγκεκριμένα στη Μέση Ανατολή / Βόρειο Αφρική (74%), την Κίνα (68%) και την Ινδία (63%), ενώ πιο πιθανό θεωρούν να προχωρήσουν σε προσλήψεις στο εξωτερικό οι νέοι επιχειρηματίες, με το 69% των ατόμων κάτω των 35 ετών να προβλέπει ότι θα προσλάβει προσωπικό κατά το 2015. Τέλος, οι κλάδοι όπου αναμένονται προσλήψεις διεθνώς κατά το επόμενο έτος είναι οι καθαρές τεχνολογίες (75%), η βιοτεχνολογία (74%), ενώ λιγότερο πιθανές είναι οι προσλήψεις στις επαγγελματικές υπηρεσίες (26%) και τις μεταφορές, τα ταξίδια και τον τουρισμό (15%).