Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε ποσοστό 38% αποτελεί μια από τις 3 κορυφαίες προτεραιότητες των διεθνών επενδυτών ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις στη χώρα μας.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά στην υποστήριξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας (33%) και η τρίτη τη μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις (33%). Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της διεθνούς έρευνας Ernst & Young (ΕΥ) Competiveness Survey 2021, η οποία θεωρείται μια από τις πλέον αξιόλογες και αξιόπιστες διεθνώς.

Το 86% των επενδυτών, έναντι 67% πριν έναν χρόνο, ανέφεραν εξάλλου ότι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα, αν η Ελλάδα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που διαχρονικά παρουσιάζει.

Στην έρευνα, για πρώτη φορά η Ελλάδα κατατάχθηκε μεταξύ των 10 πιο ελκυστικών προορισμών για ξένες επενδύσεις και συγκεκριμένα  στην 8η θέση με το 10% των ερωτώμενων στην έρευνα της EY να αναφέρουν την Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών που θεωρούν ως ελκυστικότερες για το 2021, αμέσως μετά τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και το Βέλγιο.

Η αύξηση των επενδύσεων στη χώρα είναι σαφές ότι θα συμπαρασύρει προς τα πάνω την απασχόληση και θα ανοίξει περαιτέρω την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τις σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει και το Ταμείο Ανάκαμψης.