Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΥ, οι Οικονομικοί Διευθυντές (Chief Financial Officers – CFOs) των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity – ΡΕ), έχοντας επικεντρωθεί στην εφαρμογή βασικών τεχνολογιών και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία χρόνια, επιδιώκουν την ωρίμανση των λειτουργικών τους μοντέλων, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επενδυτών και του ρυθμιστικού πλαισίου.

Με βάση την ετήσια έρευνα της ΕΥ για τους Οικονομικούς Διευθυντές των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, Have yesterday’s challenges provided a foundation for tomorrow’s success? Η τέταρτη ετήσια έρευνα μεταξύ 103 εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Private Equity International (PEI), διαπιστώνει ότι οι κορυφαίοι λειτουργικοί στόχοι των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών για τα επόμενα δύο χρόνια είναι η βελτίωση των διαχειριστικών αναφορών (55%), η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (53%) και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών (45%). Ταυτόχρονα, το 51% των εταιρειών ΡΕ πιστεύει ότι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στο μέλλον.