Την άμεση επαναπασχόληση των εργαζομένων της ΕΡΤ από τον διάδοχο φορέα, ο οποίος απειλείται με χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε μέρα παράβασης και για κάθε εργαζόμενο, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Το Πρωτοδικείο έκρινε με την υπ΄ αριθμ. 820/2015 απόφασή του ότι οι 2.915 απολύσεις που έγιναν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων και επομένως έπρεπε να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του νόμου 1387/1983, σύμφωνα με τον οποίο «ο εργοδότης ο οποίος προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις οφείλει, πριν προχωρήσει σε αυτές, να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προς το σκοπό αποφυγής ή μείωσης των σχεδιαζόμενων απολύσεων, παρέχοντας σε αυτούς κάθε χρήσιμη πληροφορία, αλλά και ανακοινώνοντάς τους, τους λόγους του σχεδίου απολύσεων, τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων και των απασχολούμενων εργαζομένων, το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των εργαζομένων που πρόκειται να απολυθούν». Εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές από την εργοδοτική πλευρά, τότε οι απολύσεις είναι άκυρες. Έτσι, το δικαστήριο κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τους 198 απολυμένους που προσέφυγαν ζητώντας να κηρυχθούν παράνομες οι ομαδικές απολύσεις.