Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έχει εφαρμόσει τις λύσεις SAP SuccessFactors στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HCM) για να επιτύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών HR του Οργανισμού παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιεί τον στόχο της, που είναι να κάνει τις ζωές των εργαζομένων του Οργανισμού πιο εύκολες και πιο παραγωγικές. Έτσι, χάρη στην πλατφόρμα SAP SuccessFactors HCM Suite, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είναι καταλλήλως εξοπλισμένη για την πρόσληψη ικανών εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Σημειώνεται ότι οι εργοδότες λαμβάνουν τακτικά feedback σχετικά με την απόδοσή τους, ενώ έχουν και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τους στόχους εργασίας τους. Οι λύσεις SAP SuccessFactors επιτρέπουν, τέλος, την ταχύτατη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να έχει την δυνατότητα να εντοπίζει ταχύτατα τα ικανότερα άτομα για την διαχείριση της εκάστοτε κρίσης που μπορεί να προκύψει.