Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ολοκλήρωσε και έδωσε στη δημοσιότητα τον Αναθεωρημένο Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, με τον οποίο ανοίγει μια νέα σελίδα για την ελληνική επιχειρηματικότητα, όπου η αξιόπιστη και αξιοκρατική λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων εξελίσσεται και θωρακίζεται.

Με αφορμή την έκδοση του Αναθεωρημένου Κώδικα, μέλη του ΕΣΕΔ συμμετείχαν στο πανηγυρική έναρξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την Τρίτη 6 Ιουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αναστασόπουλος, Μέλος του ΕΣΕΔ και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, ο οποίος δήλωσε ότι «οι Έλληνες CEOs χρειάζονται αξιοκρατικά, αξιόπιστα και καταρτισμένα Δ.Σ. για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά μια εταιρεία».

Ο αναθεωρημένος Κώδικας αποτελεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που είχε εκδοθεί το 2013 από το ΕΣΕΔ.