«Οροφή» φαίνεται ότι πιάνουν τα «λουκέτα» στις εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ελληνικού εμπορίου που παρουσίασε η ΕΣΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, από έρευνα που έγινε σε μεγάλες και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις προκύπτει ότι περίπου 2 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν πως θα κλείσουν, ενώ στην αντίστοιχη περυσινή έρευνα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν για 3 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις και για 4 στις 10 μικρές. Οι απώλειες στο εμπόριο είναι τραγικές από την ύφεση. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΣΕΕ, ότι το 2012 χάθηκαν 93.503 θέσεις εργασίας, ενώ από τις αρχές του 2011 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2012 εκτιμάται πως έκλεισαν 68.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας είναι το γεγονός της αύξησης της μερικής απασχόλησης κατά 6.629 θέσεις εργασίας, όταν την ίδια περίοδο χάθηκαν 132.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.