Παρελθόν έγιναν μέσα στο τελευταίο έτος τουλάχιστον 90.000 θέσεις εργασίας για το εμπόριο, συγκεντρώνοντας μόλις 664.400 απασχολουμένους, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1999 που η απασχόληση στο εμπόριο διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις, σημειώνει η ΕΣΕΕ και προσθέτει: «Ακόμα και αν η συμμετοχή του κλάδου στο σύνολο της απασχόλησης της οικονομίας παραμένει υψηλή, λόγω της παράλληλα έντονης μείωσης της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, οι πιέσεις που δέχεται το εμπόριο πλέον είναι εμφανείς και έντονες». Επιπλέον, ενώ το εμπόριο αποτελούσε τον κλάδο που δρούσε ως «πύλη εισόδου» για ένα μεγάλο αριθμό νέων και συνεχίζει να συμμετέχει στην απασχόληση με 18%, αυτή η δυναμική φαίνεται να χάνεται πλήττοντας τον κλάδο και διογκώνοντας την ανεργία.

Σημειώνεται ότι η ετήσια μείωση των εργοδοτών στο εμπόριο είναι -15,7% και των αυτοαπασχολουμένων -3,9%, όταν στο σύνολο της οικονομίας η μείωση των εργοδοτών είναι -16,6%. Τα στοιχεία της έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις δείχνουν ότι ο μέσος όρος απασχολουμένων στο εμπόριο ανά επιχείρηση είναι σήμερα 2,76 απασχολούμενοι έναντι 2,88 το 2012. Αναλυτικότερα στο χονδρικό εμπόριο είναι 5,05 και από 2,01 το 2012 σε 1,86 στο λιανικό. Αναφορικά δε με το μέγεθος της επιχείρησης ο μέσος όρος απασχολουμένων το 2013 είναι 1 στις πολύ μικρές, 2,87 στις μικρομεσαίες και 31,86 στις μεγάλες. Η ετήσια μείωση της απασχόλησης στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι -4,2%, ενώ για την τριετία 2009-2013 υπολογίζεται στο -24,8.