Η πανδημία ανέδειξε περίτρανα τη σημασία του πυλώνα βιωσιμότητας που εστιάζει στην κοινωνική πτυχή, ή αλλιώς του «S» των πυλώνων ESG. Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας και πως μπορεί το HR να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης  μέα στην ίδια την επιχείρηση; Τι δείχνουν οι έρευνες και πώς απαντούν στελέχη του HR και θεσμικοί φορείς;
Αναμφισβήτητα, τo ΕSG είναι το νέο επιχειρηματικό must. Το 2020, με την έλευση της πανδημίας, αποτέλεσε το έτος κλειδί που «ανάγκασε» πολλές εταιρείες να θέσουν ψηλά στην εταιρική ατζέντα τους την ευθυγράμμιση με τους 3 πυλώνες βιωσιμότητας, γεγονός που τις οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά (E) και κοινωνικά (S) θέματα αλλά και με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (G).

H θέσπιση στρατηγικών στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που λαμβάνουν υπόψη τα ESG κριτήρια είναι τόσο σημαντική, όσο και η βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανθεκτικότητα της εταιρείας, εδραιώνονται καλύτερες σχέσεις με την κοινωνία, τους εργαζομένους και τους μετόχους, ενώ διασφαλίζονται πιο βιώσιμες προοπτικές για το μέλλον. Μέχρι σήμερα, τα κριτήρια ESG ελέγχονταν εξονυχιστικά από μια σειρά ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, των οίκων αξιολόγησης και των πελατών. Παρόλα αυτά, η πανδημία ανέδειξε και ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο: τον τρόπο που η απόδοση ESG μιας εταιρείας «ελέγχεται» και επηρεάζει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως συνειδητοποίησαν ότι οι άνθρωποί τους είναι οι ισχυρότεροι υποστηρικτές και πρεσβευτές της στρατηγικής ESG, και έτσι, κλήθηκαν να εστιάσουν την προσοχή τους και να δώσουν μια εντελώς νέα διάσταση στον κοινωνικό παράγοντα, μετατρέποντας το «S» σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο η ηγεσία κάθε εταιρείας όσο και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση: να διαμορφώσουν μία ξεκάθαρη ESG agenda με σαφές Business purpose, ενσωματώνοντας τις πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης στο εσωτερικό της.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Οι επιχειρήσεις που ήδη είχαν σκοπό μία δυνατή κουλτούρα, είναι εκείνες που, όπως φαίνεται, θα βγουν από την κρίση πιο γρήγορα. Η πανδημία άφησε τους οργανισμούς παγκοσμίως εκτεθειμένους στο εξής ερώτημα: Ο πραγματικός επιχειρηματικός σκοπός είναι τα -τεράστια- κέρδη, ή να «δημιουργήσουμε ένα κόσμο καλύτερο και πιο βιώσιμο» τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για την κοινωνία και τους πελάτες;

Παρατηρώντας πώς διαμορφώνεται το επιχειρηματικό τοπίο, είναι περισσότερο από εμφανές ότι οι άνθρωποι (οι δυνητικοί πελάτες) αγοράζουν από εταιρείες με δυνατό σκοπό, που αφήνουν το θετικό αποτύπωμά τους στον κόσμο, ενώ οι ταλαντούχοι και ικανοποιημένοι εργαζόμενοι ελκύονται από τα αντίστοιχα brands. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η generation Z, που έχει εισέλθει δυναμικά στον εργασιακό στίβο, τείνει να αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα, επιδιώκει να αλλάξει προς το καλύτερο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και μάχεται για την εξάλειψη των ανισοτήτων. Και όλα αυτά δεν αποτελούν ακόμα ένα box to tick και PR ενέργειες, αλλά πρωτοβουλίες και δράσεις με αληθινή πρόθεση.

Παράλληλα, οι αξίες της κοινωνίας και οι πεποιθήσεις αλλάζουν συνεχώς και οι καταναλωτές «βάζουν στο σπίτι τους» brands που προστατεύουν το περιβάλλον και αντιπροσωπεύουν εταιρείες με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που μεριμνούν για τον παράγοντα άνθρωπο, όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά στο πώς συμπεριφέρονται και προστατεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Όλα ξεκινούν εκ των έσω και αυτό έχει άμεση συσχέτιση με την κουλτούρα που έχει καλλιεργήσει ένας οργανισμός. Οι ενέργειες που λαμβάνει μία εταιρεία για να ενδυναμώσει τους ανθρώπους της, να έχει διαφανείς διαδικασίες, να προάγει την ισότητα και τη συμπερίληψη στους κόλπους της και όχι μόνο, συνθέτουν το πλέγμα στο οποίο κινείται και στο τέλος, θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα ως προς έναν κόσμο που θα είναι καλύτερος για όλους.

Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι κοινωνικές πεποιθήσεις οφείλουν να ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, με τους εργαζόμενους να έχουν τα εφόδια ώστε να δράσουν βάσει αυτών. Επί της ουσίας, όλα αρχίζουν πριν τη διαδικασία Onbooarding στον οργανισμό, από τη φάση της προσέλκυσης του κατάλληλου ανθρώπου για την εκάστοτε θέση ή ρόλο εργασίας, έτσι ώστε να είναι σε ευθυγράμμιση με το κλίμα και την κουλτούρα του οργανισμού. Κατόπιν, οι άνθρωποι μίας επιχείρησης χρειάζεται να αισθάνονται ότι είναι μέρος του Mission σε όλα τα επίπεδα, από το πώς οι ίδιοι εξελίσσονται επαγγελματικά, στο πώς συμπεριφέρεται ο ένας στον άλλον και τέλος, στον τρόπο που παράγουν και προσφέρουν αξία για την κοινωνία στην οποία βρίσκονται.

Για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη και για να υλοποιηθεί το όραμα μίας ESG στρατηγικής, οι οργανισμοί οφείλουν να εμφυσήσουν σε όλα τα στελέχη τους την ανάγκη συνεργασίας και επιδίωξης της βιωσιμότητας. Η εταιρική συμπεριφορά φαίνεται να είναι το κλειδί αναφορικά με το «S» στα κριτήρια ESG, ενώ η επιτυχία ενός οργανισμού ξεκινά από τα διοικητικά στελέχη. Οι CEOs οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους κινούνται με προσανατολισμό ένα βιώσιμο μέλλον που σχεδιάζεται και υλοποιείται από όλους για όλους. Λαμβάνοντας υπόψη στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να εστιάζουν στα θέματα που σχετίζονται ως επί το πλείστο με την επιχείρησή τους και να δεσμεύονται σε «μακροχρόνιους» στόχους. Σε αυτή τη βάση, οι συνεργασίες που η επιχείρηση διατηρεί με το εσωτερικό κοινό της και η κουλτούρα που υπάρχει, αποκτούν βαρύνουσα σημασία.

Μία ξεκάθαρη ESG agenda με σαφές Business purpose μπορεί να «απελευθερώσει» τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας θετικά στον «πόλεμο των ταλέντων» και βοηθώντας τα στελέχη HR να διατηρήσουν τους «καλύτερους» και να τους δώσουν κίνητρο. Για να δρέψουν τους καρπούς των ενεργειών τους, οι ηγέτες καλούνται να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι σε επίπεδο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εταιρικής διακυβέρνησης ακολουθούνται και ταυτόχρονα, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα πρότυπα εφαρμόζονται.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι υψηλές επιδόσεις ενός οργανισμού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης είναι σε θέση να βελτιώσουν τον βαθμό ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό πιστότητας, ενώ αυξάνεται και η παραγωγικότητά τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε μεγαλύτερα κέρδη.

Και όχι μόνο. Οι υψηλές επιδόσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους, και επομένως να προσελκύσουν νέους υποψήφιους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας έτσι τη -ζωτικής σημασίας- διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η έρευνα «ESG as a Workforce Strategy» της Mercer, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, θυγατρικής της Marsh McLennan, ανέδειξε τη σχέση μεταξύ της απόδοσης των εταιρειών αναφορικά με το ESG και του συναισθήματος του ανθρώπινου δυναμικού – ενός βασικού παράγοντα σε μια εποχή όπου το περιβάλλον της εργασίας χαρακτηρίζεται από αστάθεια και σκληρό ανταγωνισμό για την απόκτηση ταλαντούχων εργαζομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι εταιρείες με πολύ ικανοποιημένους εργαζόμενους έχουν, κατά μέσο όρο, 14 % υψηλότερες βαθμολογίες ESG από τον παγκόσμιο μέσο όρο (γράφημα 1).

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως, στο εγγύς μέλλον, οι υψηλές επιδόσεις ESG μιας εταιρείας θα αποκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην προσέλκυση και τη διατήρηση νέων ταλέντων, καθώς οι Millennials και οι Gen Z σύντομα θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού (γράφημα 2). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μέχρι το 2029, οι Millennials και οι Zs θα αποτελούν το 72 % του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού, σε σύγκριση με το 52 % το 2019. Αυτές οι γενιές εργαζόμενων δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες από ό,τι οι προκάτοχοί τους και περιμένουν περισσότερες δράσεις από τους εργοδότες σε αυτά τα ζητήματα.

Παρεμφερή είναι, επίσης, τα αποτελέσματα νέας μελέτη που διεξήγαγε η βρετανική συμβουλευτική εταιρεία Robert Half, που διαθέτει περισσότερα από 300 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή, σχεδόν το 2/5 των εργαζομένων (38%) θα αναζητούσαν νέα εργασία αν θωρούσαν πως η εταιρεία τους δεν εφάρμοζε πρακτικές βιωσιμότητας. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ανάμεσα στους νέους: σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν πολιτικές ESG διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν νεότερα ταλέντα, με το 47% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών να δηλώνει ότι θα αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη αν πίστευε ότι ο εργοδότης του δεν ήταν αφοσιωμένος στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά στην προσέλκυση νέων ταλέντων, η έρευνα έδειξε πως πλέον δεν αρκεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες εργαζόμενους (53%) δήλωσαν ότι δεν θα δούλευαν ποτέ σε έναν εργοδότη που θεωρούσαν ανήθικο, ανεξάρτητα από τον προσφερόμενο μισθό. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Millennials και τους Zs αγγίζει το 59%!

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί οργανισμοί βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο αναφορικά με τα κριτήρια ESG, η κουλτούρα αλλαγής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Κομβικό σημείο στη μεταβολή της κουλτούρας, στο λεγόμενο cultural shift, διαδραματίζει το Upskilling & reskilling του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο δίνονται κίνητρα στις ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των στόχων με κοινωνικό αντίκτυπο στις παροχές που δίνονται. Είναι γεγονός ότι οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι στόχοι βιωσιμότητας συμβαδίζουν, παρότι -φαινομενικά- ο απώτερος σκοπός διαφέρει. Μερικές από τις ενέργειες που ενισχύουν τον παράγοντα S στους κόλπους των επιχειρήσεων είναι ο εθελοντισμός και η διατμηματική συνεργασία συναδέλφων, πέρα από τα όρια των καθιερωμένων projects. Ειδικότερα, ο εθελοντισμός δίνει αξία σε μία εταιρεία συμβάλλοντας στο «κοινό καλό» και βοηθώντας τις εκάστοτε κοινότητες να αλλάξουν προς το καλύτερο.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε δράσεις εθελοντισμού, αφενός συνεισφέρουν σε κοινωνικό επίπεδο ως άτομα και αφετέρου συμβάλλουν στην προώθηση του επιχειρηματικού σκοπού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την ίδια στιγμή, συνδέονται με το «κοινωνικό δίκτυο», γίνονται μέλη μίας κοινότητας και έχουν την αίσθηση του ανήκειν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το περιβάλλον, η κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG) και οι δυνητικές πρωτοβουλίες έχουν γίνει σημαντικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Εταιρείες σε όλο τον κόσμο εξετάζουν προσεκτικά τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και τοποθετούν στην ατζέντα τους πολιτικές που εφαρμόζονται για την υποστήριξη ατόμων, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών, που κυμαίνονται από τη συγκέντρωση χρημάτων έως τα προγράμματα βιωσιμότητας, είναι εταιρικά προγράμματα εθελοντισμού για εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι μέσα από τον εθελοντισμό οι άνθρωποι αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους και ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό να βοηθάς τους άλλους, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που έχεις εκτός του χώρου εργασίας και συνεισφέροντας προς το κοινό καλό. Από την άλλη, η στενή συνεργασία με συναδέλφους είναι ένας «καλός τρόπος» προκειμένου να περιορίσουν το αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης που, όπως φαίνεται, έχει ενταθεί λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους με άλλους συναδέλφους, σε πεδία ανεξάρτητα από το Job description τους. Τα οφέλη που προκύπτουν από το γεγονός αυτό, σχετίζονται με το ότι προσφέρουν και «αξίζουν» και δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθότι ο σκοπός αποτελεί εξ ορισμού ένα ισχυρό κίνητρο.

Η βοήθεια προς τους άλλους ενσταλάζει την αίσθηση της ολοκλήρωσης και συνδέει τους ανθρώπους, δίνοντας στους ίδιους ταυτότητα και αξία. Εάν η κουλτούρα ενός οργανισμού «επιτρέπει» σε κάθε εργαζόμενο να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και τον ωθεί να δεσμευτεί ως προς ένα καλύτερο αύριο, δίνει αυτόματα στα άτομα την αίσθηση του σκοπού και της ικανοποίησης. Πόσο μάλλον σε μια εποχή που είναι σαφής η στροφή προς τα εκεί.

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος, ΔΣ CSR HELLAS | Μέλος, ΔΣ CSR Europe | ESG Senior Advisor, Όμιλος TITAN | Μέλος, PTF-RNFRO, EFRAGS

“Η ενσωμάτωση των αρχών της Βιωσιμότητας και η σύνδεσή τους με κριτήρια μέτρησης της επίδοσης σε τομείς όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα επιδρά στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη τάση. Εξάλλου, η πανδημία επιταχύνει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αποστολής και των λειτουργικών στόχων κάθε οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η οικονομική βιωσιμότητα τους είναι σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητα των συμμετόχων τους και όσων επηρεάζονται από τον τρόπο που διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους, υλικούς και άυλους, και τις κρίσεις ή τις ευκαιρίες σε βάθος χρόνου. Η ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας προϋποθέτει αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας και του τρόπου με τον οποίο η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών διαστάσεων λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας και της σύνδεσής της με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η σύμπραξη με τους εργαζόμενους αποτελεί βασική προτεραιότητα για όσες επιχειρήσεις προσπαθούν να επανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Η επιλογή και περιγραφή των κατάλληλων κριτηρίων ESG για τη μέτρηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης στη μετάβαση αυτή αποτελεί μία ιδιαίτερα περίπλοκη άσκηση, προκειμένου να μην αποτελέσουν οι δείκτες μέτρησης ένα σύστημα που «κοιτάζει το δέντρο, αλλά χάνει το δάσος», τη διασφάλιση, δηλαδή, ενός βιώσιμου μέλλοντος”.

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

“Η συστηματική καταγραφή, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση της δραστηριότητας της επιχείρησης στους τομείς «Περιβάλλον», «Κοινωνία» και «Διακυβέρνηση» (ESG) συνιστά αναμφισβήτητα ένα πολύπλοκο εγχείρημα για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά, ταυτόχρονα, απάντηση στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπου πλέον κυριαρχούν θέματα όπως η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η πραγματική, όμως, ευκαιρία στο ESG βρίσκεται στην αποτίμηση του επιχειρηματικού ρίσκου και στην αυτοδέσμευση για συνεχή βελτίωση, παράγοντες μακροπρόθεσμης αξίας και ανθεκτικότητας κάθε οργανισμού. Μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων, οι επιχειρήσεις επενδύουν στο απαραίτητο κεφάλαιο εμπιστοσύνης που απαιτείται, πλέον όλο και εντονότερα, από εργαζόμενους, κοινωνία αλλά και επενδυτές. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθιστούν όλο και πιο εμφανές ότι η απόφασή τους δεν συναρτάται μόνο με το χρόνο απόσβεσης και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, αλλά συνδέεται και με την έκθεσή της σε καίρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Για πολλές πλέον επιχειρήσεις, η δημοσιοποίηση θα συνιστά σύντομα και κανονιστική υποχρέωση, αφού η πρόταση Οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, αναβαθμίζει το υφιστάμενο πλαίσιο δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθιστώντας το υποχρεωτικό σε μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων και θέτοντας πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις ως προς την αναφορά και την εξακρίβωση των αναφερόμενων στοιχείων”.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο Aldemar Resorts

“Όλα άλλαξαν και όλα αλλάζουν. Σύντομα θα μιλάμε για βιώσιμη εξέλιξη, αφού η σύνδεση της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη βρίσκει αρκετά εμπόδια με το κυριότερο να είναι οι πεπερασμένοι πόροι, φυσικοί, ανθρώπινοι και υλικοί, αλλά και η παρατεταμένη αδυναμία όλων να βρουν τη χρυσή ισορροπία μεταξύ του «δημιουργώ και συντηρώ». Στον τομέα του τουρισμού, συναντά κανείς ζητήματα που ανεβαίνουν ψηλά στην ατζέντα, όπως ο υπερτουρισμός και η κατανάλωση προορισμών, ενώ το ζητούμενο είναι να ζήσουμε με τον προορισμό, σεβόμενοι τον προορισμό και συνυπάρχοντας με τους ανθρώπους του, απομονώνοντας τάσεις αποκλεισμού και διαχωρισμών. Ενεργειακή κρίση, γεωπολιτικές εντάσεις, πανδημία, κλιματική αλλαγή, ισότητα και ισονομία είναι στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου, στον οποίο ο τουρισμός αποτελεί ένα καλό πεδίο εφαρμογής. Ο τουρισμός αποτελεί τη βιτρίνα, αλλά και το πεδίο δοκιμών ειρηνικών και θετικών πρακτικών για την εξέλιξη του είδους και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπου και περιβάλλοντος. Όσο πιο σύντομα γίνει κατανοητό αυτό, τόσο πιο ομαλά θα έρθει η «καλή παγκοσμιοποίηση» και θα προετοιμαστούμε για έναν νέο κόσμο που διαμορφώνεται, με ή χωρίς εμάς”.

Γιώργος Βιρβίλης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ

“Οι στόχοι του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) εστιάζουν στην επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την προώθηση της υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε και -ταυτόχρονα- την καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία, πώς ξεδιπλώνεται η 4η βιομηχανική επανάσταση και πώς η αλλαγή και η αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί πλέον καθημερινότητα. Ο ρόλος μας, ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι ουσιαστικός και στρατηγικός και ορίζουμε εκείνες τις πολιτικές και πρακτικές που εστιάζουν στον άνθρωπο και την κοινωνία:

• Μέσα από το «ΕΠΙΛΕΓΩ» προσφέρουμε ποικίλες δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας των εργαζομένων και το οποίο αναπτύσσεται μέσα από: τη Διατροφή, τη Φυσική Κατάσταση και την Ισορροπία.
• Προωθούμε ίσες ευκαιρίες και έχουμε στόχο να αυξήσουμε κατά 20% το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες θέσεις, σε ανερχόμενα ταλέντα και σε νέες προσλήψεις.
• Ανανεώνουμε την προσέγγισή μας στον πελάτη, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, νέα ταλέντα και πολιτικές με σκοπό να δημιουργήσουμε μια θετική εμπειρία στον πελάτη.
• Αναπτύσσουμε τα ταλέντα, ενισχύοντας το πλάνο διαδοχής και δημιουργώντας ευκαιρίες για νέους μέσα από το UP Graduate trainee πρόγραμμα.
• Έχουμε ενεργό δράση στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε με αρωγούς τους ίδιους τους εργαζόμενους”.

Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου ,Head of Organizational Development & Internal Communications, Τράπεζα Πειραιώς

“Στην Τράπεζα Πειραιώς, η Υπεύθυνη & Βιώσιμη Τραπεζική αποτελεί την πυξίδα στον τρόπο που εργαζόμαστε καθημερινά. Η συνεισφορά μας στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και η δέσμευσή μας να εργαζόμαστε με τον σωστό τρόπο, είναι πεδία δράσης όπου γίνεται συστηματική δουλειά, με σημαντικές πρωτοβουλίες. Εφαρμόζοντας την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Τραπεζική, λειτουργούμε με την ίδια αφοσίωση και στο εσωτερικό μας περιβάλλον. Προωθούμε την ανοιχτή επικοινωνία, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και με ειλικρινείς διαλόγους.

Καλλιεργούμε ένα εργασιακό κλίμα που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την υψηλή απόδοση και τοποθετεί την ευημερία των ανθρώπων μας στο επίκεντρο. Ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραμμα «Ευ ζην» που αποτελεί την ολιστική μας προσέγγιση στην υγεία & ευεξία μέσα από 3 πυλώνες δράσεων: «Σώμα», «Νους» και «Δεσμοί», μεταξύ μας και με την κοινωνία & το περιβάλλον. Το «Ευ ζην», σε μηνιαία βάση, ανακοινώνει θεματικές που αφορούν ομιλίες από γιατρούς και ειδικούς για ψυχική υγεία, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, προγράμματα άσκησης & διατροφή κ.ά. Στην ίδια κατεύθυνση δημιουργήσαμε το employee site «yello», τη νέα μας συνήθεια για την καθημερινή μας ενημέρωση, με στόχο, από όπου κι αν εργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε τα νέα, όσα μας απασχολούν και όσα μας κάνουν υπερήφανους. Τέλος, είμαι ενθουσιασμένη για τις πρωτοβουλίες σε θέματα συμπερίληψης & διαφορετικότητας, με έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών, τις οποίες θα ανακοινώσει σύντομα η Τράπεζα”.

Δήμητρα Μασαούτη, People Strategy & Experience Director, MYTILINEOS

“Για την MYTILINEOS, ο σεβασμός για το περιβάλλον και την κοινωνία είναι κομμάτι της αποστολής μας, ενώ η βιωσιμότητα ξεχωρίζει ως μια από τις έξι αξίες μας. Προάγουμε ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει τις εργασιακές σχέσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε ένα ευρύ μείγμα δεξιοτήτων και εμπειριών που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Παρακολουθούμε και βελτιώνουμε τους δείκτες που αφορούν στη συμπερίληψη και στην ενίσχυση της διαφορετικότητας, ειδικότερα σε σχέση με το φύλο, και την ηλικία σε όλα τα επίπεδα – από τους νέους εργαζόμενους, μέχρι τα ανώτερα στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέσα από επικοινωνίες και εκπαιδεύσεις καλλιεργούμε την κουλτούρα βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ προάγουμε την υγεία και τη ευζωία των εργαζομένων μας, καθώς όταν κάθε ένας εργαζόμενος είναι καλά, τότε ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Επενδύουμε σε δράσεις όπως στην υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας και σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις για την ορθή κατανόηση και εφαρμογή των πολιτικών, όπως η πολιτική ανθρώπινων δικαιωμάτων, η πολιτική διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και η πολιτική καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Ο δεύτερος άξονας του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά σε θέματα διατροφής και ευεξίας, ψυχολογικής υγείας και διαχείρισης σχέσεων”.