Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup, όπως ανακοινώθηκε από τη ManpowerGroup Ελλάδας.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +15%, με τα σχέδια προσλήψεων να διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιωμένα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα, κατά το γ’ Τρίμηνο του 2018, προβλέπονται αυξήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τους εργοδότες του τομέα Γεωργίας να καταγράφουν τις ισχυρότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +23%, ενώ οι πιο αδύναμες Προοπτικές (+6%) καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα των Κατασκευών.

Αναφορικά με το μέγεθος του οργανισμού, οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%. Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων προβλέπεται από τους εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις, με Προοπτικές της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +12% και +11% για τις Μικρού και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Σε διεθνές επίπεδο (60.000 εργοδότες σε 44 χώρες), ο αριθμός απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί λιγότερο ή περισσότερο σε όλες τις χώρες και επικράτειες, με εξαίρεση την Ιταλία, όπου οι Προοπτικές εμφανίζονται αρνητικές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο.

Η πλειοψηφία των εργοδοτών που ερωτήθηκαν αναφέρει ότι θα διατηρήσει ή θα αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, και μόλις ένα μικρό ποσοστό προτίθεται να μειώσει τον αριθμό απασχολουμένων του. Παραδείγματα αξιοσημείωτης αισιοδοξίας είναι η Φινλανδία και η Κίνα, ενώ αντίθετα, η πρόβλεψη για τον Παναμά είναι η πιο αδύναμη που έχει καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας το 2010, ενώ η πρόβλεψη για τη Νέα Ζηλανδία είναι η λιγότερο αισιόδοξη που έχει καταγραφεί από το 2009.