Με θέμα, το κεντρικό μήνυμα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, «Εκτίμηση Κινδύνου - Βασικό Εργαλείο Πρόληψης», το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργάνωσε με επιτυχία εσπερίδα,συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας αλλά και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Ε.Ε.Α.Υ.Ε.).

Η φετινή Ε.Ε.Α.Υ.Ε., στοχεύει μεταξύ άλλων, αφενός στην ενίσχυση της προσοχής ως προς τη νομική ευθύνη και τη ανάγκη να εκτιμώνται οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της ιδέας ότι η εκτίμηση κινδύνου είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Η κάλυψη του θέματος επιτεύχθηκε μέσα από τις επιμέρους εισηγήσεις έγκριτων προσωπικοτήτων του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Χριστοδούλου, από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε για την «Εκτίμηση κινδύνου – Βασικό εργαλείο πρόληψης στους τομείς – Τεχνικά Έργα, Γεωργία και Εκπαίδευση», η Κωνσταντίνα Λώμη, από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών, αναφέρθηκε στους «Εργονομικούς κινδύνους και πρόληψη στα τεχνικά έργα» και τέλος, για το « Ρόλο και τη συμβολή του Ιατρού Εργασίας ειδικότερα στον Τομέα της Εκπαίδευσης», μίλησε ο Σπύρος Δρίβας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας, Υγιεινής της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.