«Οι Αμοιβές των Οικονομικών Στελεχών και των Στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης στην παρούσα συγκυρία» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Η εσπερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών τους για κρίσιμα θέματα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης». Στόχος της εσπερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς σε θέματα αμοιβών και παροχών των Οικονομικών στελεχών και των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των διευθύνσεων, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, συμβούλους επιχειρήσεων καθώς και σε όσα στελέχη έχουν ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr.