Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εσπερίδα της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης, ΕΝΙΔΕΑ, με τίτλο «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή: Μπορούμε να βελτιώσουμε την Αποτελεσματικότητα της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα;».

Φορείς εργοδοτών και εργαζομένων συμμετείχαν για πρώτη φορά σε Ανοιχτό Διάλογο αναφορικά με την Προσωρινή Απασχόληση, διαπιστώνοντας την μη επαρκή ακόμα αξιοποίησή της στην Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία της ΕΝΙΔΕΑ είχε ως στόχο τη σύνθεση απόψεων μέσα από ανοιχτό διάλογο στον οποίο συμμετείχαν ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, Εργοδοτικοί Φορείς, Συνδικάτα και εκπρόσωποι Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης.

Η Εσπερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή» που ανέλυσε ο εκπρόσωπος της Eurociett, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Εταιριών Απασχόλησης, Δρ. Michael Freytag, θέτοντας τρεις βασικές παραμέτρους που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Freytag τόνισε ότι απαιτείται μία γενναία δομική αναδιάρθρωση της αγοράς που θα επιτρέψει στις Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης (ΙΔΕΑ) να αναπτυχθούν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 104/2008, διευκολύνοντας την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΙΔΕΑ μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση της αδήλωτης εργασίας, ενώ ανέδειξε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των Ιδιωτικών και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, αναφέροντας επιτυχημένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της ΕΕ.

Ειδικά διαμορφωμένο πάνελ που εκπροσωπούσε όλο το φάσμα κοινωνικών εταίρων της ελληνικής αγοράς εργασίας τοποθετήθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας, εκθέτoντας διαφορετικές απόψεις στις οποίες βασίστηκε ο ανοιχτός διάλογος που ακολούθησε. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Χάρης Κυριαζής, ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΟΥΙΕ, Παναγιώτης Κυριακούλιας, ο εκπρόσωπος της Eurociett, Dr. Michael Freytag και η Πρόεδρος της ΕΝΙΔΕΑ, Δρ. Βενετία Κουσία.

O Δρ. Κικίλιας, Πρόεδρος του ΟΑΕΔ πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Εσπερίδα: «Οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας και της τήρησης υψηλού επιπέδου προτύπων ποιότητας, κανόνων δεοντολογίας και θεσμικών εγγυήσεων, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς συνεργάτες των Δημόσιων Υπηρεσιών στον τομέα της προώθησης της απασχόλησης και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας».

Την Εσπερίδα, που διοργανώθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με πρωτοβουλία της ΕΝΙΔΕΑ, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι φορέων εργοδοτών και εργαζομένων, έγκριτοι ακαδημαϊκοί και νομικοί. Πρόκειται για την πρώτη από μία σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων από την ΕΝΙΔΕΑ με στόχο την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας στην Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα, μέσα από τη σωστή ενημέρωση όλων, τη δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών.