Στο 7,6% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας κατά το Νοέμβριο 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε αριθμό το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.542.684 άτομα ενώ οι άνεργοι υπολογίζεται ότι είναι 373.410.

Οι απασχολούμενοι παρουσιάζουν σταθερή αύξηση από το 2004 μέχρι το 2007. Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται σταθερά μεταξύ του 2004 και του 2007. Το ποσοστό μείωσης των ανέργων μεταξύ Νοεμβρίου 2004 και Νοεμβρίου 2005 ήταν 5,5%.

Οι μεταβολές αυτές στον αριθμό απασχολουμένων και ανέργων οδήγησαν σε μείωση του ποσοστού ανεργίας από 10,6% το Νοέμβριο 2004 σε 10,0% το Νοέμβριο 2005. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε σε 9,1% το Νοέμβριο 2006, και σε 7,6% το Νοέμβριο 2007.

Οι περιοχές της Ελλάδας που πλήττονται περισσότερο είναι η Δυτική Μακεδονία με 13,1%, τα νησιά του Ιονίου (11,1%) και η Δυτική Ελλάδα (10,3). Επίσης οι νέοι και οι γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν τα πρωτεία, με ποσοστά που  21,5 και 11,7 αντίστοιχα

Πηγή: Ημερησία