Από την 1 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα τριετής επιχειρησιακή σύμβαση που συμφωνήθηκε στην ΕΤΕ προβλέποντας μειώσεις αποδοχών έως 13%.

Με βάση τη συμφωνία οι μεικτές αποδοχές μέχρι 1.800 ευρώ δεν θα υποστούν καμία μεταβολή και από 1.801 ευρώ και πάνω οι μειώσεις θα κυμανθούν από 4,4%-13%, ανάλογα με το μισθό. Οι μειώσεις αφορούν επιχειρησιακά επιδόματα και δεν επηρεάζουν ούτε τις κλαδικές αποδοχές της ΟΤΟΕ, ούτε τις συντάξιμες αποδοχές στις οποίες υπολογίζονται οι συντάξεις. Σε αντάλλαγμα, η τράπεζα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, θα συνδράμει το Ταμείο Υγείας των εργαζομένων της Εθνικής και θα παρέχει διευκολύνσεις στα πάσης φύσεως δάνεια τα οποία χορηγεί στους εργαζομένους.