Η Εθνική Τράπεζα, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας, διοργάνωσε στις 23 και 24 Απριλίου τον 1ο διαγωνισμό NBG i-bank crowdhackathon #fintech στην Ελλάδα σε συνεργασία με την εταιρεία Crowdpolicy.

Νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, σχεδιαστές, φοιτητές και επιχειρηματίες κλήθηκαν να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών με θέμα την επιχειρησιακή καινοτομία στις τεχνολογίες των οικονομικών συναλλαγών (financial technology). Οι διαγωνιζόμενοι, πλαισιωμένοι από έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στελέχη της αγοράς από τον χώρο της τεχνολογίας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του marketing, κλήθηκαν εντός ενός αυστηρού και απαιτητικού χρονικού πλαισίου 36 ωρών να αναπτύξουν την εφαρμογή τους σε βαθμό ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος ή/και επιχειρησιακές λύσεις για τον τεχνολογικό τομέα των οικονομικών συναλλαγών (financial technology – «fintech»).