Η Q-Training, σε συνεργασία με την εταιρεία Business Negotiation Solutions (BNS), που εδρεύει στην Αγγλία και εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων business negotiations διοργανώνει διήμερο σεμινάριο, στις 19 και 20 Απριλίου, με θέμα τις εταιρικές και ατομικές δεξιότητες διαπραγμάτευσης.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει σε βάθος ανάλυση των στρατηγικών και τακτικών διαπραγμάτευσης τόσο σε Εταιρικό όσο και ατομικό επίπεδο, έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1200 Στελέχη Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Προσφέρει ειδικές γνώσεις για τη δημιουργία διαδικασιών και εταιρικής στρατηγικής διαπραγματεύσεων και τη δυνατότητα όχι μόνο role playing αλλά και πραγματικών διαπραγματεύσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες Στελεχών Επιχειρήσεων, που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους διαπραγματεύονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με πελάτες, προμηθευτές και συναδέλφους.

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος, διενεργείται ανάλυση του προφίλ των συμμετεχόντων και προσαρμόζονται ανάλογα τα case studies. Περισσότερες πληροφορίες στο www.q-training.gr.