Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις επιχειρήσεις ολοένα μειώνεται, η φήμη μιας εταιρείας παίζει σημαντικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό συντελεστή της εταιρικής στρατηγικής της.

Για την AstraZeneca η εταιρική της φήμη εδράζεται στο τρίπτυχο ασθενείς, κοινωνία, εργαζόμενοι. Οι ασθενείς μας αποτελούν την κύρια μέριμνά μας. Οι εργαζόμενοί μας την κινητήριό μας δύναμη και η κοινωνία ορίζει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και το οποίο επιχειρούμε καθημερινά να βελτιώσουμε. Ως φαρμακευτική εταιρεία, η φήμη μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αξιών μας και συγκεκριμένα αναφορικά με τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και της συνεχούς προσπάθειάς μας για καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το όραμά μας στην ΑΖ, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, είναι να αποτελέσουμε πρότυπο για τους ανταγωνιστές μας, τους υπαλλήλους μας και την ευρύτερη κοινωνία μέσω της ανάπτυξης πρωτοποριακών ιδεών, στρατηγικών και πρακτικών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσής μας.

Συνδρομή του HR
Στη θεμελίωση της εταιρικής φήμης στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, σημαντικό ρόλο καλούνται, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσουν τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού. Η δημιουργία μιας συμπαγούς εταιρικής φήμης απαιτεί από κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά την κατανόηση ότι αποτελεί αναπόσπαστο και δυναμικό κομμάτι μίας ευρύτερης ομάδας, οι πράξεις του οποίου αντικατοπτρίζονται στη συνολική εικόνα της εταιρείας.

Η εταιρική φήμη δημιουργεί υπεραξία και επιδέχεται συνεχούς διαχείρισης. Τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού είναι αυτά που σε συνεργασία με τις ηγετικές ομάδες μιας επιχείρησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές που ενισχύουν την ενδοεταιρική φήμη και εμπνέουν τους υπαλλήλους τους να λειτουργούν ως πρεσβευτές αυτής.

Πώς επιτυγχάνεται;
Σύμφωνα με τον Warren Buffet «χρειάζεσαι 20 χρόνια για να χτίσεις τη φήμη μιας επιχείρησης και μόνο 5 λεπτά για να την καταστρέψεις». Η καλή φήμη είναι ένα άυλο αγαθό που δεν εξαγοράζεται αλλά χτίζεται με σταθερές αξίες, όπως το εργασιακό περιβάλλον, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, η αξιοπιστία, η κοινωνική υπευθυνότητα, η οικονομική ευρωστία καθώς και το όραμα και η ηγεσία. Η εταιρική φήμη είναι μεν ένα άυλο αγαθό αλλά με πολύ σημαντική όμως υπεραξία.

Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία άρρηκτα συνδεμένη με την έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης» και του «καλώς επιχειρείν», η οποία εξελίσσεται μαζί με μία εταιρεία και προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της κάθε εποχής. Η αμερικάνικη τάση, για παράδειγμα, έχει αναδείξει τη σημασία των social media για τη δημιουργία της εταιρικής φήμης κάτι που στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο επίπεδο. Φανταστείτε ότι σε λίγο καιρό οι εταιρείες θα υποδηλώνουν την κοινωνική και επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μέσα από κανάλια όπως το facebook και το twitter χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε τους παραδοσιακούς μέχρι σήμερα τρόπους. Για την ΑΖ, η εταιρική της φήμη συνίσταται στην δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας, δημιουργικότητας και ίσων ευκαιριών.

Παράλληλα όμως στο εσωτερικό επίπεδο, ένας ακόμα βασικός παράγοντας, στον οποίο στηρίζουμε την επιτυχία μας, είναι το ομαδικό μας πνεύμα, που εκφράζεται με το να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να δουλεύουν μαζί, να μοιράζονται γνώσεις και εμπειρία  και να επικεντρώνουν συλλογικά τις ικανότητες, την ενεργητικότητα και τον ενθουσιασμό τους στην επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.

Σε ότι αφορά στο εξωτερικό επίπεδο, η έρευνα και η τεχνολογία και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, αποτελούν εχέγγυα για την διατήρηση της εταιρικής μας φήμης. Η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων είναι για εμάς ένα σύστημα φιλοσοφίας, αρχών και εξειδίκευσης που διέπει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας και πρέπει να το έχουν ενστερνιστεί όλοι οι εργαζόμενοι.


Θέμα εντός και εκτός
Όπως έχω ήδη αναφέρει, για εμάς η εταιρική φήμη όχι μόνο δεν είναι εξωτερική υπόθεση αλλά αντίθετα είναι απότοκος μιας συνεκτικής κουλτούρας και ενδοεταιρικής πρακτικής. Στην AstraZeneca, τα πάντα ξεκινούν από το εσωτερικό μας περιβάλλον. Ο σεβασμός και το ενδιαφέρον προς τους εργαζόμενους, η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη, η αξιοκρατία, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον καθώς και το ορθό μοντέλο ηγεσίας είναι τα απαραίτητα συστατικά για το χτίσιμο, τη διατήρηση και την ενίσχυση του καλού ονόματος και της ενδοεταιρικής φήμης.

Η κινητοποίηση των εργαζομένων και η πίστη τους στο εταιρικό όραμα δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις στο να λειτουργούν ως κύριοι πρεσβευτές της εταιρικής φήμης.

Κύριο μέλημά μας είναι η καταγραφή σε μόνιμη βάση της αντίληψης που έχουν για την εταιρεία μας οι ίδιοι οι εργαζόμενοί της. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε τη θετική ανταπόκριση των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρείας μας στην προσπάθεια αυτή, γεγονός που καταδεικνύει ότι και οι ίδιοι κατανοούν τη σημασία που έχει στο προφίλ της εταιρείας η προσωπική τους εργασία, οι πρακτικές και η ηθική.

Η καλή εταιρική φήμη αποτελεί το άθροισμα της σωστής εργασίας και της χρηστής διοίκησης του καθενός. Η καλή εταιρική φήμη επιπλέον συμβάλλει στην αύξηση των πιθανοτήτων προσέλκυσης υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, κάτι που τελικά συντελεί στη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης.


Πρακτική εφαρμογή

Η αναζήτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τη συνεχή θέληση για κατανόηση των πραγματικών αναγκών των άμεσα ενδιαφερόμενων, ως προς την εταιρεία, μερών (stakeholder group), καθώς και η γνώμη που έχουν διαμορφώσει εκείνοι για εμάς, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας μας.

Συνεχείς έρευνες γνώμης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, μας δίνουν σαφή εικόνα για το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αλλά και για τους τομείς στους οποίους πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Πιστεύοντας στην αμφίδρομη επικοινωνία και όχι στην απλή ενημέρωση / κοινοποίηση του κόσμου μας, δημιουργήσαμε  διαδραστικά μέσα, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να μοιραζόμαστε την ίδια μορφή πληροφόρησης και ανταλλάσσοντας απόψεις, από κοινού, να σχεδιάζουμε το αύριο.

Τέτοιου είδους επικοινωνιακά οχήματα είναι οι συχνές συναντήσεις με όλους τους υπαλλήλους, ξεχωριστά forum συζητήσεων με τους managers, ετήσια έρευνα γνώμης σε ποικίλες κατηγορίες που άπτονται στις καθημερινές πρακτικές της επιχείρησης κ.ο.κ.

Τα προγράμματα εταιρικής και κοινωνικής δράσης σχετίζονται άμεσα με την ενίσχυση της εταιρικής φήμης. Για εμάς οι δράσεις από μόνες τους δεν έχουν την ίδια δυναμική αν δεν συνοδεύονται από την προσωπική δέσμευση των υπαλλήλων μας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το Club Εθελοντών όπου οι εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές/περιβαλλοντικές δράσεις που διοργανώνονται είτε στο εσωτερικό του οργανισμού, είτε από εξωτερικούς φορείς. Η εταιρική μας υπευθυνότητα μάς δεσμεύει στο να προσπαθούμε μέσα από όλες μας τις δραστηριότητες να χτίσουμε κοινωνική αντίληψη και στάση σε όλους όσοι συναλλάσσονται με την εταιρεία μας καθημερινά.

Όλα όσα ανέφερα προάγουν τον ορισμό και την ουσία της εταιρικής φήμης και όλοι εμείς, οι άνθρωποι της AstraZeneca, ανταποκρινόμενοι στις συνεχείς προκλήσεις που θέτει το περιβάλλον της αγοράς, αποτελούμε περήφανους πρεσβευτές του ονόματος, της νοοτροπίας και της υπευθυνότητας της εταιρείας μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε!

CV
Η Γιολάντα Κουρασμενάκη είναι HR and Corporate Communication Director στην AstraZeneca. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1996 στο τμήμα HR της DHL και στη συνέχεια διετέλεσε Training and Development Manager στο Hilton, HR System Manager στη Cosmote καθώς και Country HR Director στη Sara Lee International.
Κατέχει ΜΑ στο Human Resource Management από το Πανεπιστήμιο του Leeds στην Αγγλία.