Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ελλάδα 2.0 & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και προοπτικές», η οποία θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού την Πέμπτη 9 Μαρτίου (10.00-14.00). Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, οι ούτως ή άλλως σημαντικές προκλήσεις για το ελληνικό επιχειρείν ενισχύονται με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσα από ένα νέο πλέγμα αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών ευκαιριών που προβλέπονται σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχουν προβλεφθεί δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την επανένταξή τους στην επαγγελματική ζωή μετά το στάδιο της μητρότητας. Τα παραπάνω ζητήματα θα αποτελέσουν τις θεματικές ενότητες της ημερίδας, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες θα αναπτυχθούν μέσα από panels.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,  η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα αναφορικά με τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση των ανισοτήτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και ειδικότερα των γυναικών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, διοργανώνει και την συγκεκριμένη ημερίδα.

Τι προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης για προσβασιμότητα, ισότητα και diversity
Ο τρίτος πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει στοχευμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις όσον αφορά στην αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές. Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο:

  1. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση των ανισοτήτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων μέσω της (α) προώθησης της οικονομικής ενεργοποίησης και ταυτόχρονης παροχής ευκαιριών κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και μαθητείας και (β) εξασφάλισης πρόσβασης σε αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες.
  2. Την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στην πρώιμη παιδική ηλικία για να εξασφαλιστούν οι αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές των νέων οικογενειών.
  3. Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου που προωθεί την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ενισχύει τη συμπερίληψη και των δύο φύλων σε αντίστοιχες πολιτικές.
  4. Τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στην εργασία και την κοινωνική, δημόσια σφαίρα, μέσω (α) ενός μηχανισμού καταγραφής και συστηματοποίησης των δεδομένων και (β) ενός σύγχρονου προγράμματος αντίστοιχης εκπαίδευσης για το εργατικό δυναμικό της χώρας.