Η Kyndryl και η Εθνική Ασφαλιστική ξεκίνησαν συνεργασίας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του περιβάλλοντος εργασίας της τελευταίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Kyndryl θα δημιουργήσει ένα ευέλικτο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του παραδοσιακού μοντέλου εργασίας, η Εθνική Ασφαλιστική προσπάθησε να ενισχύσει την ευελιξία στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να προσελκύσει υποψηφίους υψηλών δυνατοτήτων.

Η επιλογή της Kyndryl έδωσε στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως, εξαλείφοντας τους περιορισμούς της φυσικής παρουσίας στο γραφείο. Αυτή η επιλογή διευκολύνει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στην Εθνική Ασφαλιστική να προσελκύσει νέο προσωπικό» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση. Επιπλέον, στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

«Η μείωση του όγκου εργασίας αλλά και του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, θα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης αλλά και την καλύτερη διαχείριση δεδομένων. Συνεπώς, μέσω της καλύτερης διαχείρισης των workflows αλλά και της επίσπευσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορέσει να ενισχύσει την αποδοτικότητα αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξής της» αναφέρεται σχετικά.

Η διαδικασία μετασχηματισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκίνησε με την υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υβριδικής υπηρεσίας Active Directory και την ενσωμάτωση υπηρεσιών cloud στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του Ομίλου, δημιουργώντας έτσι ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον. Τέλος, η εφαρμογή του Intune Endpoint Management «μετέβαλλε ριζικά το περιβάλλον εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν άνετη πρόσβαση σε εφαρμογές από οπουδήποτε».