Πρακτική άσκηση σε μονάδες της Εθνικής Τράπεζας άρχισαν 100 αριστούχοι πτυχιούχοι, υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές, βάσει προγράμματος συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που προβλέπει διετείς σπουδές και πρακτική άσκηση αλλά και στη συνέχεια διετή πλήρη απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παράλληλα με τις πτυχιακές τους σπουδές, οι συμμετέχοντες, μέσα από εναλλαγές θέσεων σε Καταστήματα και Μονάδες της Εθνικής, θα αποκτήσουν εμπειρία στην τραπεζική. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρακτικής άσκησης θα προσληφθούν, με πλήρη απασχόληση, για τουλάχιστον δύο χρόνια στην Εθνική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι στη συνολική προσπάθεια να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς, η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε και τη χρηματοδότηση ομάδων φοιτητών των νομικών σχολών της χώρας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό προσομοίωσης της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα χρόνια. Πέραν αυτών, θα συνεχίσει να προσφέρει πάνω από 1.000 θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.