Οικονομικά κίνητρα για να αποχωρήσουν 2.000 εργαζόμενοι μέχρι το 2016 θα δώσει η Εθνική Τράπεζα, που για το θέμα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει διάλογο με το σύλλογο των υπαλλήλων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρώτη φάση σε υπαλλήλους της Εθνικής που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά μέχρι τώρα επέλεξαν να παραμείνουν στην εργασία τους και να μην ανοίξουν την «πόρτα εξόδου». Το πρόγραμμα θα είναι κυλιόμενο και θα καλύπτει τους υπαλλήλους της τράπεζας που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης την προσεχή τετραετία. Η εθελουσία θα είναι «άτυπη» και δεν θα αφορά στην προσθήκη πλασματικών χρόνων αλλά θα προβλέπει μόνο οικονομικά κίνητρα.

Ουσιαστικά, ανεξάρτητα από το εφάπαξ, θα δίνεται σε κάθε υπάλληλο ένα επιπλέον ποσό, το οποίο θα παίρνει από το ταμείο με την αποχώρηση του. Αυτό εκτιμάται πως θα οδηγήσει στη συνταξιοδότηση υπαλλήλους που μέχρι τώρα προτιμούσαν να εργάζονται αν και είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται απόλυτα στον άξονα στρατηγικής, που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η Διοίκηση με την ανάληψη των καθηκόντων της, αναφορικά με την αναγκαιότητα εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής διάρθρωσης.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση ούτε των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ούτε του Προϋπολογισμού, καθώς η Τράπεζα θα επωμιστεί το σύνολο του σχετικού κόστους. Ταυτόχρονα και εξίσου σημαντικό με την εφαρμογή του προγράμματος, προωθείται και η ανανέωση του προσωπικού, διευκολύνοντας σημαντικά την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζο-μένων με αξιοκρατικά κριτήρια.