Μετά την Eurobank και η Εθνική Τράπεζα προχωρεί στην παροχή έκτακτου βοηθήματος στους εργαζομένους της, από 200 έως 700 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των μικτών αποδοχών. Το βοήθημα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ και άλλων προνομίων, στη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που αναμένεται να υπογραφεί άμεσα από την διοίκηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβαση αυτή προβλέπει έκτακτο βοήθημα εργαζομένων Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute 700 ευρώ καθαρά για μικτό μισθό έως 2.500 ευρώ, 400 ευρώ καθαρά για μικτό μισθό 2.500 ευρώ – 3.500 ευρώ, 200 ευρώ καθαρά για μικτό μισθό μεγαλύτερο των 3. 500 ευρώ, με πίστωση την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Παράλληλα, το επίδομα δικτύου αυξάνεται 100%, από 68 ευρώ σε 136 ευρώ και εξομοιώνεται με το επίδομα διοίκησης ως εξής: 25% από 1.7.22, 25% από 1.12.23, 25% από 1.7. 24, 25% από τον 12ο του 2024.

Επίσης, αυξάνεται το επίδομα μονογονεϊκών οικογενειών από 100 ευρώ σε 150 ευρώ και των τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών από 200 σε 250 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται το βοήθημα παιδιών επιτυχόντων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλη πόλη, από 500 σε 700 ευρώ, ενώ δίνεται στήριξη στο ΤΥΠΕΤ με 2.350.000 ευρώ.

Ωστόσο, η νέα επιχειρησιακή σύμβαση της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές παροχές, όπως π.χ. πλάνο leasing αυτοκινήτου για τους εργαζόμενους στην τράπεζα, αλλά και τη δημιουργία επιτροπής για τη σεξουαλική παρενόχληση με τη συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Τέλος, προβλέπει την έναρξη συζητήσεων με τη διοίκηση της τράπεζας για πρόγραμμα προικοδότησης παιδιών των νέων εργαζόμενων μέσω ασφαλιστηρίου.