38 στους 100 Έλληνες και 48 στους 100 πολίτες της Ε.Ε. δηλώνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους και να εγκατασταθούν σε άλλη περιοχή ή χώρα, αν έμεναν άνεργοι και αντιμετώπιζαν πρόβλημα ανεύρεσης εργασίας, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη γεωγραφική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Σε σχέση με το ευρωβαρόμετρο του Σεπτεμβρίου του 2005, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν έτοιμοι να εγκατασταθούν σε άλλη περιοχή ή χώρα, κατέγραψε αισθητή μείωση από 67% σε 38%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. Μείωση παρουσίασε το αντίστοιχο ποσοστό και στο σύνολο των πολιτών της Ε.Ε. από 66% σε 48%.

Όπως προκύπτει από το ευρωβαρόμετρο, τα υψηλότερα ποσοστά ετοιμότητας για εγκατάσταση σε άλλη περιοχή ή χώρα εμφανίζουν οι Κύπριοι, οι Σουηδοί και οι Γάλλοι (66%) ενώ τα χαμηλότερα οι Πορτογάλοι (31%) και οι Βούλγαροι (33%).