Κυκλοφόρησε η ετήσια έρευνα αποδοχών της ICAP Group με στοιχεία αποκλειστικά για την αγορά της Βορείου Ελλάδος και την αναλυτική παρουσίαση 39 θέσεων εργασίας.

Για κάθε θέση παρουσιάζονται, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές, οι σταθερές αποδοχές και το μεταβλητό bonus, στοιχεία τα οποία διερευνώνται βάσει: κλάδου, κύκλου εργασιών και αριθμού προσωπικού. Επιπλέον, παρέχεται πληροφόρηση για τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες παροχές των κατόχων κάθε θέσης.

Τέλος, στην Έρευνα περιλαμβάνονται και σύντομες περιγραφές των θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις που διαπιστώνονται, όπως για παράδειγμα:

• η αύξηση του ποσοστού των εταιρειών που μισθοδοτούν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, όπως και του ποσοστού που οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης καλύπτουν στο συνολικό αριθμό του προσωπικού,
• η μείωση του ποσοστού των εταιρειών του δείγματος που αμείβουν τους νεοπροσλαμβανόμενους με αρχικό μισθό πάνω από αυτόν που ορίζει η σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας,
• η αύξηση του ποσοστού των εταιρειών που χρησιμοποιούν συστήματα αξιολόγησης, τα οποία συνδέονται με την πολιτική των αυξήσεων κ.λπ.

Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ICAP Group, Δωδεκανήσου 1, Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 2310 505700.