Για πρώτη χρονιά, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με την επιστημονική ευθύνη του Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Ιωάννη Νικολάου, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco Ελλάδας, διεξάγουν έρευνα για τη διερεύνηση και αποτύπωση των πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων στην Ελλάδα.

Η έρευνα πραγματοποιείται online (https://onlinesurveys.aueb.gr/index.php/142195/lang-el) και απευθύνεται συγκεκριμένα σε επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται ενεργά με τη διαδικασία στελέχωσης θέσεων στις εταιρείες όπου εργάζονται. Στόχος είναι η καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην ελληνική αγορά, μέσα από την αποτύπωση των στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού που ακολουθούνται. Η έρευνα θα καταγράψει επίσης τη γνώμη των επαγγελματιών σχετικά με τις εξελίξεις και το μέλλον του κλάδου και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού.