Δυσκολία αντιμετωπίζει το 29% των εργοδοτών στην Ελλάδα στην κάλυψη διαθέσιμων θέσεων εργασίας, όπως αποκαλύπτει η «Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντων 2010» της Manpower, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος 750 Ελλήνων εργοδοτών τον Μάρτιο του 2010.

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στη χώρα μας, το συγκεκριμένο ποσοστό, αν και μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, καταδεικνύει το σημαντικό έλλειμμα απαιτούμενων δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Manpower, μέσα από τη μελέτη της με τίτλο «Teachable Fit: A new approach for easing the talent mismatch», προτείνει μία νέα προσέγγιση κατά την επιλογή των εργαζομένων, η οποία δίνει έμφαση στο κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι σε θέση να αποκτήσουν, μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης (κυρίως βιωματικής), τις απαιτούμενες για την κάθε θέση δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις και προσωπικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, το ποσοστό των εργοδοτών που δυσκολεύεται να βρει υποψηφίους με τα προαπαιτούμενα προσόντα για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεών τους ανέρχεται παγκοσμίως σε 31%.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 29%, δηλαδή περίπου 1 στους 3 Έλληνες εργοδότες αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Παρότι το ποσοστό αυτό, στη χώρα μας, για το 2010 εμφανίζεται μειωμένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, υπερβαίνει κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο δείκτη της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), ο οποίος για το 2010 φτάνει το 23%.

Το σημαντικότερο έλλειμμα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως διαπιστώνεται από την Έρευνα, εντοπίζεται στα Στελέχη Πωλήσεων, ειδικότητα η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση στελεχών εμφανίζει και ο χώρος της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών, μία ειδικότητα που κάνει φέτος την επανεμφάνισή της στην 10η θέση της λίστας.

Αντίθετα, η ασυμφωνία προσφοράς-ζήτησης στις διευθυντικές θέσεις του χώρου των Πωλήσεων, που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη χρονιά, φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα απουσιάζει από τα φετινά αποτελέσματα. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με τις θέσεις που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βρίσκονται οι Εξειδικευμένοι Τεχνίτες, τα Στελέχη Πωλήσεων, οι Τεχνικοί και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί.