Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) επέκρινε χθες την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει την υποχρέωση αναφοράς των αμοιβών μόνο σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 εργαζόμενους. Πρόκειται για την υπό συζήτηση Οδηγία, με την οποία θα ελέγχεται η ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Εάν περάσει η συγκεκριμένη ρύθμιση, η ETUC εκτιμά ότι μόνο το 1/3 των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύπτονται, ενώ ο αντίκτυπος της θετικής κατά τα άλλα Οδηγίας θα είναι μηδενικός στα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών.

Στην περίπτωση αυτή και η Ελλάδα θα είναι στις χώρες που θα χάσουν, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ETUC η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή αυτής της εξαίρεσης, καθώς έχει το υψηλότερο στην Ε.Ε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Η ΕTUC προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω αναφέρει ότι το όριο που έχει θέσει η Ε.Ε. ένα περάσει θα υπονομεύει την εθνική νομοθεσία σε 12 κράτη-μέλη όπου η υποχρέωση διαφάνειας των αμοιβών εφαρμόζεται ήδη σε επιχειρήσεις με 50 έως 150 εργαζόμενους. Να σημειωθεί εδώ ότι μόνο η Γερμανία έχει νομοθεσία με υψηλότερο όριο από αυτό που προτείνει η Ε.Ε.

H ΕΤUC υπολογίζει ότι εάν παραμείνει το όριο των 250 εργαζόμενων θα μείνουν εκτός της Οδηγίας για τη διαφάνεια των μισθών 84 εκατ. εργαζόμενοι. Έτσι, καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου (Γυναικών και Απασχόλησης) που θα συζητήσουν το σχέδιο της Οδηγίας  αυτής για τη διαφάνεια των αμοιβών εντός Ιανουαρίου, να καταργήσουν το όριο των 250 εργαζόμενων. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το κατώτατο όριο είναι απαραίτητο για τον περιορισμό του κόστους της υποβολής εκθέσεων για τη διαφάνεια των αμοιβών. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος αυτό μειώνεται σε μεγάλο βαθμό μετά τα πρώτα χρόνια, φθάνοντας κάτω των 100 ευρώ από 315-500 ευρώ που θα είναι το πρώτο έτος.