Το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΕΤUC) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας για την εξέλιξη των πραγματικών μισθών στις χώρες της Ε.Ε και της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής, οι μισθοί αυτοί συρρικνώθηκαν το 2023 κατά -1,9% στη Σουηδία, -1,3% στη Γερμανία, -0,3 στην Φινλανδία, -0,2% στην Γαλλία, όπως ακριβώς και στην Ελλάδα. Η πηγή των στοιχείων προέρχεται από τα μακροοικονομικά δεδομένα που αντλούνται σε ετήσια βάση από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO Database).

Εάν συνυπολογιστεί δε και το ύψος του πληθωρισμού, το ΕΤUC αναφέρει ότι η πραγματική αξία των μισθών στις χώρες της Ε.Ε. μειώθηκε κατά 0,22% το 2023, ενώ είχε μειωθεί περαιτέρω κατά -4% το 2022.

Στην Ευρωζώνη δε, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2023% κατά 0,72%, ενώ είχαν υποχωρήσει κατά 4,54% το 2022. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ETUC, οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώθηκαν το 2023 σε 9 χώρες-μέλη της Ε.Ε.